bendràsis sprendinỹs, paprastųjų pirmosios eilės diferencialinių lygčių sistemos x i ' x_{i}^{'}  = fi(t, x1, …, xn), i = 1, …, n, bendrasis sprendinys srityje Ω ⊂ Rn+1 yra funkcija x = φ(tC1, …, Cn), glodi t atžvilgiu ir tolydi parametrų C1, …, Cn atžvilgiu. Iš bendrojo sprendinio, parinkus parametrų C1, …, Cn reikšmes, galima gauti bet kurį sistemos sprendinį, kurio grafikas yra srityje Ω. Geometriškai bendrąjį sprendinį galima interpretuoti kaip visumą nesikertančių integralinių kreivių, kurios dengia visą sritį Ω. Funkcijos fi, i = 1, …, n, srityje Ω turi būti aprėžtos ir tenkinti Lipschitzo sąlygą kintamųjų x1, …, xn atžvilgiu. Tada per kiekvieną srities Ω tašką eina viena integralinė kreivė.

234

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką