„Bendrinė kalba“, elektroninis mokslo žurnalas. Nuo 1961 Vilniuje leidžia Lietuvių kalbos institutas (iki 1990 – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). Iki 2014 vadinosi Kalbos kultūra. Nuo 2014 leidžiamas elektroniniu formatu. Nuo 2019 – tarptautinio statuso siekiantis elektroninis recenzuojamas mokslo darbų žurnalas. Pagrindinės temos: lietuvių ir kitų kalbų variantiškumas, kalbos politikos, teorijos, vartosenos, tvarkybos ir kiti su kalba ir jos tarmėmis susiję klausimai. Šis žurnalas buvo pirmasis leidinys pokario Lietuvoje, skirtas lietuvių kalbos norminimui ir kalbiniam visuomenės švietimui (1941 nutrūkusi Gimtosios kalbos leidyba buvo atnaujinta Jungtinėse Amerikos Valstijose 1958–68). Kartu su Mūsų kalba ir nuo 1990 atgaivinta Gimtąja kalba padėjo bendrinės kalbos norminimo teorijos pamatus, nubrėžė kalbos tvarkybos gaires.

žurnalo „Kalbos kultūra“ viršelis (nr. 1, 1961)

žurnalo „Kalbos kultūra“ viršelis (nr. 60, 1991)

Sprendžia daug praktinių kalbos norminimo klausimų, diegia visuomenėje taisyklingos ir stilingos kalbos poreikį. Straipsniuose apibrėžiamos bendrinės kalbos normos, nagrinėjama dabartinės bendrinės kalbos vartosena, kirčiavimo, leksinės ir gramatinės sistemos polinkiai, naujų reiškinių radimasis, kalbos ir visuomenės santykiai, valstybinės kalbos politika, t. p. kalbos norminimo istorija, teorija, atskiros bendrinės kalbos vartojimo sritys, ypač administracinė, žiniasklaidos ir reklamos kalba, lietuvių kalbos žodyno ir vardyno, terminijos problemos; bendradarbiaujama su užsienio autoriais. Per metus leista po 2 sąsiuvinius, nuo 1994 atsiskyrus Terminologijai eina kartą per metus (2020 išėjo 93 sąsiuvinis). Kas dešimtame skelbiamos 10 numerių dalykinės ir straipsnių rodyklės. Redaktoriai: K. Ulvydas (1961–91), P. Kniūkšta (1991–2003), R. Vladarskienė (nuo 2004).

žurnalo „Kalbos kultūra“ viršelis (nr. 86, 2013)

61

Kalbos kultūra

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką