Benedetto Croce

Croce Benedetto (Benedetas Kròčė) 1866 02 25Pescasseroli (Abruzzo sr.) 1952 11 20Neapolis, italų filosofas, literatūrologas, politikas. Vienas žymiausių 20 amžiaus italų estetikų ir idealizmo atstovų.

Išsilavinimas ir veikla

Romos universitete studijavo istoriją, filosofiją, teisę. 1902–20 Neapolio universiteto profesorius. Leido literatūros žurnalą La Critica (1903–44). 1920–21 švietimo ministras. Nuo 1924 B. Mussolini politikos priešininkas. 1925 paskelbė antifašistinį manifestą. 1943 su kitais įkūrė Liberalų partiją, jos vadovas (1944–47). 1947 įkūrė Italijos istorijos tyrimų universitetą Neapolyje.

Filosofijos bruožai

Filosofijoje neigė pozityvizmą, marksizmą. B. Croce sekė G. Vico, J. F. Herbartu, G. W. F. Hegeliu.

Istorijos filosofija

Remdamasis G. W. F. Hegelio istorijos filosofija sukūrė dialektinio idealizmo teoriją. Pagal ją, istorija yra dialektinė dvasios raida, kuri atsispindi teorinėje (pažinimas, estetinė intuicija, kiekvienam individui būdinga sąvokų visuma) ir praktinėje (valia, veiksmas, etika, ekonomika, naudingumas) veikloje. Abi veiklos rūšys negali egzistuoti viena be kitos. Filosofijos istorijoje atsiskleidžia tiesa, todėl ji negali būti susisteminta.

Estetika

Estetiką laikė pagrindine filosofijos disciplina. Ją apibūdino kaip raiškos priemonių grožiui perteikti visumą. Pabrėžė meninės intuicijos reikšmę, kūrinio estetinį poveikį. Šiuo požiūriu nagrinėjo J. W. Goethe’s, W. Shakespeare’o, G. Sand, H. Ibseno, Ch. Baudelaire’o kūrybą. Menas yra žmogaus patyrimo, o ne tikrovės atspindys, todėl neturi moralizuoti ar laikytis kanonų; jis yra autonomiškas.

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Estetika kaip išraiškos ir lingvistikos mokslas (Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale 1902, fragmentas lietuvių kalba 1980), Logika kaip grynosios sąvokos mokslas (Logica come scienza del concetto puro), Praktikos filosofija. Ekonomika ir etika (Filosofia della pratica. Econiomia ed etica, abu 1909). Lietuvių kalba dar paskelbta ir kitų jo veikalų fragmentų.

1076

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką