Benediktas Budrys

Budrỹs Benediktas (slap. Vytenis) 1929 05 07Marijampolė 2018 03 22, Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvis. Pedagogas, rašytojas, publicistas.

Išsilavinimas ir veikla

1946 baigė Marijampolės gimnazijos 6 klases. 1945 tapo gimnazijoje veikiančios antisovietinės organizacijos Geležinis Vilkas nariu, 1946 – Lietuvos partizanų Tauro apygardos 54 kuopos vado pavaduotoju. Buvo sužeistas, 1948 06 07 suimtas; kalintas Valstybės saugumo ministerijos kalėjime Vilniuje, vėliau įkalintas Vorkutos lageryje. 1956 07 14 kalinimo trukmė sumažinta iki 10 m., leista išvykti pas ištremtą motiną Tiumenės srityje. 1965 baigęs Tiumenės pedagoginį institutą (vokiečių kalbą), 1965–70 netoli Tiraspolio mokytojavo.

1970 grįžo į Lietuvą. Buvo persekiojamas KGB, neleista dirbti Molėtų mokykloje, todėl 1971 su šeima vėl išvyko į Moldaviją mokytojauti. 1990 grįžęs į Lietuvą 1990–97 mokytojavo Molėtų internatinėje, vidurinėje mokykloje.

Kūryba

Išleido (pasirašinėjo literatūriniais slapyvardžiais Vytautas Varnagiris, Ignas Tauckus, Sigitas Šeikis) eilėraščių rinkinius: Po tundros dangumi (1991), Varnagirė (1997), Netekties atmintis (1998 22009), Mamytukei (1998 32006), Requiem (1999), Vėlinės (2000), Bebras (2002), Mėnulio užtemimas (2003), Blyksniai (2 leidimai 2005), Girelei (2005), Nakties skaidra (2007), Kas sakė, kad bieso nėra ? (2008), Pabaisos (2013). Parašė novelių knygą Kruvinos rankos (1999 22014).

Vytenis; -Benediktas Budrys

885

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką