Trãkimas Benediktas (slap. Genelis) 1921 12 15Naujažeris (Žaslių vlsč.) 1998 05 05Vilnius (palaidotas Migūčionyse, Elektrėnų savivaldybė), Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas. Pulkininkas leitenantas (1992). Karys savanoris (1998).

Veikla

1940 06 SSRS okupavus Lietuvą, Vilniuje su 7 bendraminčiais įkūrė slaptą grupelę Zigfrido linija. 1941 06 Lietuvą okupavus nacių Vokietijai, 1942 04 13 paimtas į Reicho darbo tarnybą Rügeno saloje. 1943 01 grįžo į Lietuvą. Gavęs šaukimą į Vokietijos kariuomenę slapstėsi, 1943 05 sulaikytas ir paskirtas Lietuvos savisaugos 3 bataliono maitinimo skyriaus viršininku. 1943 08 dezertyravo ir slapstėsi. 1944 vasarą SSRS vėl okupavus Lietuvą, 1944 12 tapo Didžiosios Kovos rinktinės (priklausė Lietuvos laisvės armijai) partizanu. Nuo 1945 03 buvo Didžiosios Kovos rinktinės štabo apsaugos būrio, bataliono 5 kuopos vadas, 1945 12 paskirtas Didžiosios Kovos apygardos štabo Žvalgybos ir ryšių skyriaus, 1946 03 – apygardos štabo viršininku.

Benediktas Trakimas

Dalyvavo kautynėse su NKVD (nuo 1946 03 Vidaus reikalų ministerija). 1947 05 18 su partizanų ryšininke seserimi Ona (slapyvardis Ožka; seserys Anastazija, Apolonija ir Veronika Trakimaitės t. p. buvo ryšininkės) buvo suimtas, nuteistas 25 metams lagerio; 1948 kalintas Leningrado kalėjime, vėliau – Kotlaso, Intlago (Komija) lageriuose. 1957 10 apsigyveno Daugpilyje (grįžti į Lietuvą neleista). 1989 su šeima (žmona Ona Kondrotaitė‑Trakimienė, slapyvardžiu Snieguolė, buvo ryšininkė) grįžo į Lietuvą. Buvo 1992 atkurtos Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Didžiosios Kovos apygardos vadas.

Benediktas Trakimas lageryje (Inta, 1955)

Apdovanojimai

Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius (1998), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (2000, po mirties).

Genelis; -Benediktas Trakimas

2737

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką