Vainà Benediktas apie 1556 1615 10 22Paduva (Italija; palaidotas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje), Vilniaus vyskupas. Nuo 1571 studijavo Leipcige, vėliau Vilniaus jėzuitų kolegijoje. 1573 P. Skargos įkalbėtas iš stačiatikybės perėjo į katalikybę. Būdamas klieriku tapo Vilniaus kapitulos kanauninku. 1576 pakeltas prelatu ir paskirtas Trakų parapijos klebonu išvyko studijuoti į Italiją. Apie 1582 (manoma, Romoje) įšventintas kunigu. Nuo 1584 kardinolo Jurgio Radvilos sekretorius. Vėliau paskirtas generaliniu vikaru ir oficiolu. 1586 kapitulos išrinktas Vilniaus kunigų seminarijos prefektu. 1591–92 ir nuo 1594 Vilniaus vyskupijos administratorius, nuo 1600 Vilniaus vyskupas. Prisidėjo prie Vilniaus katedros ir varpinės rekonstrukcijos, katedroje įrengė naujus vargonus, išplėtė prieglaudą, rengė piligrimines keliones į Trakus. 1604 karalaitį Kazimierą paskelbus šventuoju surengė iškilmes ir pašventino jo garbei pradėtos statyti Šv. Kazimiero bažnyčios pamatus. 1615 išvyko į Varšuvą dalyvauti Seimo darbe, vėliau gydėsi Paduvoje.

Benediktas Vaina (nežinomas 17 a. dailininkas, aliejus, Vilniaus arkikatedra bazilika)

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką