bemontininkai, oficialiai Rùsijos vakar ármija, kariuomenė, 1919 sudaryta iš provokiškos orientacijos rusų baltagvardiečių (daugiausia iš Vokietijoje buvusių karo belaisvių) ir vokiečių karių. Kadangi bermontininkai vyriausiuoju vadu formaliai pripažino A. Kolčiaką, kai kada vadinami ir kolčiakininkais.

Veikė Latvijoje ir Lietuvoje. Turėjo 50 000 (1919 10), su R. G. A. von der Goltzo daliniais – 52 000 žmonių (1919 11). Galimybę bermontininkams atsirasti suteikė Antantė, kuri 1918 11 11 įpareigojo kapituliavusią Vokietiją laikinai palikti savo kariuomenę okupuotose Baltijos šalyse (kad apsaugotų jas nuo Raudonosios armijos). Pirmieji bermontininkų daliniai 1919 05 30 atgabenti iš Vokietijos į Latviją. 1919 06 12 P. Bermondtas su štabu atvyko į Jelgavą, 10 07 sudarė Vakarų Rusijos apygardos centrinę tarybą. Ji paleido į apyvartą Vokietijoje spausdintus specialius pinigus, vadinamąsias avalovkas. Bermontininkai vadovavosi Vokietijos vyriausybės nurodymais, iš stambių Vokietijos pramonininkų (Kruppo ir kitų) gavo finansinę ir karinę paramą.

Pavel Bermondt

bermontininkai Lietuvoje

iš bermontininkų paimtas karo grobis, iš Radviliškio vežamas į Kauną (1919, Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

Lietuvoje (Kuršėnuose) bermontininkai pasirodė 07 26; čia jie pradėjo rekvizuoti butus. Nors Lietuvos Respublikos vyriausybė reikalavo, kad bermontininkai išsikraustytų iš Lietuvos, jie reikalavimų nepaisė; bermontininkus teko atremti ginklu. Susidarė bermontininkų frontas. Iš pradžių jo kairiajame sparne iš Lietuvos pusės daugiausia kovojo Raseinių komendantūros kuopa, dešiniajame – Pasvalio batalionas; veikė ir lietuvių partizanų rinktinės. 1919 10–11 bermontininkai užėmė didžiąją Latvijos teritorijos dalį Dauguvos kairiajame krante, Lietuvoje – Biržus, Radviliškį, Šiaulius, Raseinius, Jurbarką, Linkuvą, užpuldinėjo gyventojus, plėšikavo. Kovai su bermontininkais Lietuvos vyriausybei teko atitraukti dalį kovojančių prieš Raudonąją armiją karinių dalinių. 1919 11 11 prie Rygos bermontininkus sumušė Latvijos, 11 21–22 Radviliškio kautynėse – Lietuvos kariuomenė, bet jos puolimas Antantės reikalavimu buvo sustabdytas.

1919 11 18 Vokietija paskelbė imanti bermontininkus į savo globą. Į Vokietiją iki 12 01 paskutiniai bermontininkų daliniai pasitraukė iš Latvijos, iki 12 15 – iš Lietuvos.

-kolčiakininkai

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką