Bolzano Bernhard (Bernhardas Bolcãnas) 1781 10 05Praha 1848 12 18Praha, Austrijos religijotyrininkas, filosofas, matematikas. Dabartinės matematinės logikos ir aibių teorijos vienas pradininkų.

Gyvenimo faktai

Nuo 1796 studijavo Prahos universitete filosofiją, fiziką ir matematiką, nuo 1801 – teologiją. 1804 įšventintas kunigu, 1805 pradėjo dėstyti Prahos universitete, 1818 išrinktas šio universiteto Filosofijos fakulteto dekanu.

Pažiūros

Siekė logiškai pagrįsti ir paaiškinti katalikybės bei socialines reformas. Jozefinizmo šalininkas. Kritikavo I. Kantą. Dorines problemas, anot B. Bolzano, turi nagrinėti religijos filosofija. Teigė, kad egzistuoja amžinos, nuo erdvės ir mąstymo nepriklausančios tiesos ir, nepaisant subjektyvaus sprendimo (patys savaime), – teiginys, vaizdinys ir tiesa. Parašė utopiją Apie geriausią valstybę (Von dem besten Staaten 1837), kurioje pasisakė už visuotinę lygybę, kritikavo nuosavybę, įgyjamą neatlyginant už atliktą darbą.

Bernhard Bolzano

Matematikos tyrimai

Sukūrė realiojo skaičiaus aritmetinę teoriją (1817), pateikė funkciją, kuri visada yra tolydi, bet niekur neturi išvestinės. Kurį laiką buvo drausta publikuoti B. Bolzano veikalus, todėl dalį jo formuluotų ir įrodytų matematinės analizės teiginių vėliau iš naujo įrodė ir paskelbė A.-L. Cauchy, K. Weierstrassas ir kiti.

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Atanazija, arba Sielos nemirtingumo pagrindai (Athanasia oder Gründe für die Unsterblichkeit der Seele 1827), Funkcijų mokslas (Functionenlehre 1834), Mokslo teorija (Wissenschaftslehre 1837), Kas yra filosofija? (Was ist Philosophie? 1849), Begalybės paradoksai (Paradoxien des Unendlichen 1851).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką