betà skilmas, β skilmas, atomo branduolių radioaktyvusis skilimas, kai branduoliai spinduliuoja elektronus ir elektroninius antineutrinus (elektroninis beta skilimas) arba pozitronus ir elektroninius neutrinus (pozitroninis beta skilimas). Elektroninio beta skilimo metu branduolys virsta po jo esančio periodinės sistemos elemento branduoliu, o pozitroninio – prieš jį esančio cheminio elemento branduoliu. Prie beta skilimo priskiriamas ir elektrono pagavimas į branduolį iš atomo elektroninio apvalkalo (paprastai iš artimiausio branduoliui sluoksnio); branduoliui pagavus elektroną protonas virsta neutronu ir išspinduliuojamas neutrinas. Per beta skilimą išsiskirianti energija būna nuo 0,0186 iki 16,6 MeV.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką