Bblijos draugjos, krikščionių organizacijos, rengiančios Šv. Rašto vertimą į gimtąsias kalbas, organizuojančios jo leidybą ir platinimą. Nuo 16 a. Vakarų Europoje, vėliau ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, kūrėsi krikščioniško švietimo misijos, kurios užsiėmė panašia veikla. Pirmoji Biblijos draugija – įkurta 1710 Vokietijoje – Barono von Cansteino draugija (Cansteinsche Bibelanstalt). 1719 Prancūzijoje susikūrė Katalikų Biblijos draugija (Société Biblique Catholique), 1780 Anglijoje – Jūrininkų ir kareivių Biblijos draugija (Naval and Military Bible Society), 1814 Olandijos, 1816 Jungtinių Amerikos Valstijų (American Bible Society) Biblijos draugijos.

Tarptautinės Biblijos draugijos

Pirmoji tarptautinė Biblijos draugija – Britiškoji ir svetimųjų žemių Biblijų draugystė (British and Foreign Bible Society; įkurta 1804 Londone, nuo 1946 Jungtinės Biblijos draugijos (United Bible Societes) – vertė Bibliją į daugelį kalbų, teikė finansinę paramą kitose šalyse besikuriančioms Biblijos draugijoms. 1810 ji pradėjo veikti Estijoje, 1812 Suomijoje, 1813 Rusijoje. Kitos tarptautinės Biblijos draugijos: Tarptautinė Biblijos draugija (International Bible Society 1809), Šv. Rašto sąjunga (Scripture Union 1867), Biblijos dovanų misija (Scripture Gift Mission 1888), Amerikos krikščionių prekybininkų draugija (Christian Commercial Men’s Association of America 1898, dabar Gideono brolija / Gideons International), Biblijos lyga (The Bible League 1938), Jungtinės Biblijos draugijos (United Bible Societes 1946), Katalikų Biblijos federacija (Catholic Biblical Federation 1969, buvusi Pasaulinė katalikų federacija bibliniam apaštalavimui). Kai kurios Biblijos draugijos ir specialios mokslinės organizacijos atlieka Biblijos tekstų mokslinius tyrimus, rengia konferencijas, leidžia biblistinę literatūrą.

2886

Biblijos draugijos Lietuvoje

Lietuvoje apie 1815 pradėjo veikti Britiškosios ir svetimųjų žemių Biblijų draugystės skyrius. Jis 1816 išleido Naująjį Testamentą lenkų kalba; lietuvių kalba – protestantų Bibliją (1816 181947), Naująjį Testamentą (1826). 1992 įkurtas Gideono brolijos skyrius (padaliniai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje) rūpinasi Biblijos platinimu mokyklose, ligoninėse, viešbučiuose, kalėjimuose. 1992 įkurta tarpkonfesinė Lietuvos Biblijos draugija.

985

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką