„Bibliografijos žinios“

„Bibliografijos žinios“, Lietuvos valstybinės bibliografijos rodyklės. Rengia Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Leidžiamos nuo 1996.

Rodyklėse suregistruoti Lietuvoje išleistų knygų, brošiūrų, dailės albumų, plakatų, portretų, reprodukcijų, atvirukų, natų, žemėlapių, leidinių Brailleʼio raštu, garso ir vaizdo įrašų, elektroninių išteklių fizinėse laikmenose, laikraščių, žurnalų, mokslo darbų, rinkinių, biuletenių ir kitų informacijos leidinių, gautų privalomojo egzemplioriaus pagrindu, bibliografiniai įrašai.

Sudaro atskiri leidiniai: Bibliografijos žinios. Knygos (1996–2006 mėnesinis, nuo 2007 kasmetinis, nuo 2016 ir kasmetinis elektroninis išteklius), Bibliografijos žinios. Serialiniai leidiniai (1996–2016 kasmetinis, nuo 2016 kasmetinis elektroninis išteklius), Bibliografijos žinios. Garso ir vaizdo įrašai, elektroniniai ištekliai (2008–2015 kasmetinis, nuo 2016 kasmetinis elektroninis išteklius; 1998–2006 ėjo pavadinimu Bibliografijos žinios. Garso dokumentai, du leidimai per metus, 2007 metinis).

1996–2006 ėjo mėnesinis leidinys Bibliografijos žinios. Straipsniai. 1996–2003 mėnesinis, 2004–2006 du kartus per metus, 2007–2010 kasmetinis leidinys Bibliografijos žinios. Lituanika. 1999–2007 kasmetinis leidinys Bibliografijos žinios. Knygos. Pagalbinės rodyklės.

Rodyklės leidžiamos vietoj 1957–1991 ėjusio Spaudos metraščio, 1992–1995 ėjusių Bibliografijos žinių (atsakingoji redaktorė R. Varnienė‑Janssen), kurias sudarė mėnesiniai numeriai Knygos, Žurnalų ir laikraščių straipsniai, Recenzijos, Lituanika, ketvirtiniai numeriai Gaidos, Vaizduojamasis menas, metų pirmasis numeris Periodiniai leidiniai.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką