bibliotekininkystės mokslas Lietuvoje

bibliotekininkỹstės mókslas Lietuvojè

Lietuvoje bibliotekininkyste išsamiau susidomėta 19 amžiuje. Vilniaus universiteto bibliotekininko G. E. Groddecko iniciatyva bibliografijos istorijos, teorijos, praktikos klausimais imta domėtis nuo 1804. J. Lelewelis parengė pirmąjį Lietuvoje ir Lenkijoje bibliotekininkystės, knygos istorijos ir bibliografijos teorijos (bibliografija Lietuvoje) veikalą Dvejetas bibliografinių knygų (Bibliografycznych ksiąg dwoje 2 tomai, 1823–1826, lietuvių kalba 3 tomai: t. 1 Pirmosios bibliografinės knygos 2011, t. 2 Antrosios bibliografinės knygos 2015, t. 3 Studija ir anotuota asmenvardžių rodyklė 2016). 1829 A. W. Bohatkiewiczius Vilniaus universitete pradėjo skaityti bibliografijos kursą, parašė knygą Veikalas apie visuotinę bibliografiją (Rzecz o bibliografii powszechney 1830, lietuvių kalba 2004). Panaikinus spaudos draudimą buvo susirūpinta lietuviškų bibliotekų veikla, organizavimu, bibliotekininkų profesiniu rengimu. 1931 įkurta Lietuvos bibliotekininkų draugija (nuo 1936 Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos, įkurta 1927, narė). 1936 Kaune surengti pirmieji bibliotekininkų kursai. Apie bibliotekininkystę buvo rašoma žurnaluose Knygos (1922–1926) ir Bibliografijos žinios (1928–1943). Svarbiausi veikalai (iki 1940): Vaclovo Biržiškos Apie knygas ir knygynėlius (1918), R. Buroko Vadovėlis kariuomenės bibliotekoms tvarkyti (1927), J. Rimanto Bibliotekos ir jų tvarkymo bruožai (1935), Viešųjų bibliotekų organizacija (1937), V. Ruzgo Bibliotekoms vadovėlis (1937). Nuo 1940 bibliotekininkystė dėstoma, nuo 1949 Vilniaus universitete pradėta sistemingai rengti aukštos kvalifikacijos bibliotekininkystės specialistus. Šis universitetas leidžia tęstinius leidinius Vilniaus universiteto bibliotekos metraštis (nuo 1993, iki 2017 išėjo 6 tomai, jis pakeitė Mokslinės bibliotekos metraštį, 1958–1973, išėjo 3 tomai), Knygotyra (nuo 1961, iki 1969 Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai). Nuo 1991 universiteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas (1952–2003 Bibliotekininkystės katedra) kasmet rengia nacionalinę mokslinę konferenciją Vaclovo Biržiškos skaitymai, Knygotyros ir dokumentotyros institutas (1991–2003 Knygotyros katedra) – Knygotyros mokslinį seminarą, nuo 1997 tęstinė tarptautinė knygotyros konferencija. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka leidžia mėnesinį žurnalą Tarp knygų (nuo 1949, iki 1991 Bibliotekų darbas), mokslinius darbus Bibliografija (1993–1995 Bibliografijos žinios), Bibliotekininkystė (nuo 1998). Svarbiausi veikalai: L. Vladimirovo Knygos istorija (1979), Apie knygas ir bibliotekas (išleista 2002), Knygos istorija: XVIII amžius (išleista 2011) K. Sinkevičiaus Lietuvos TSR bibliotekų istorija 1940–1980 (1983), Knyga šiuolaikinėje masinių komunikacijų sistemoje (1987), Tarptautinė bibliotekininkystė (1989), G. Raguotienės Šimtas knygos mįslių (1974 21981), Spaudą atgavus (1996), Žodžiai apie knygą (1998), Lietuvos vaikų lektūra 1918–1940 (2001), G. Raguotienės, A. Augustinaičio, S. Dubausko, A. Miežinienės, R. Gudausko Teoriniai bibliotekininkystės pagrindai (1990 21995), O. Voverienės Informatikos teorinės minties raida Lietuvoje 1957–1990 (1996), Bibliometrija (1999), D. Kauno Lietuviškoji knyga (1996), Mažosios Lietuvos knyga: lietuviškos knygos raida 1547–1940 (1997), V. Stonienės XX a. Lietuvos knyga (2000), Lietuvos knyga ir visuomenė: nuo spaudos draudimo iki nepriklausomybės atkūrimo (1864–1990) (2006).

2599

bibliotekininkystė

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką