bibliotèkų fòndai, susisteminti ir sutvarkyti spaudinių, kitų informacijos dokumentų rinkiniai, laikomi bibliotekose. Bibliotekų fondus sudaro knygos ir periodiniai leidiniai, žemėlapiai bei kkita kartografinė medžiaga, natos, specialūs techniniai dokumentai (patentinė literatūra, normatyviniai techniniai dokumentai, informaciniai lapeliai ir kita), garso įrašai, kompiuteriniai dokumentai, rankraščiai ir kita. Yra bibliotekų, kurių fondus sudaro tik kai kurios dokumentų rūšys (pavyzdžiui, mokslinės techninės bibliotekos daugiausia komplektuoja techninius dokumentus). Bibliotekų fondai skirstomi pagal teritoriją (miesto ar rajono), pagal bibliotekos struktūrą (abonemento, skaityklos, filialo ir kiti), pagal dokumentų rūšis (knygų, periodinių leidinių, rankraščių, standartų ir kiti), pagal naudojimo laipsnį (aktyvūs, pasyvūs, depozitų), pagal svarbą ir paskirtį (pagrindiniai, pagalbiniai, rezerviniai, mainų), pagal dokumentų tipus (bibliografinių, informacinių leidinių ir kiti fondai). Bibliotekų fondų sudėtį ir turinį parodo bibliotekų katalogai (tradiciniai korteliniai, kompiuteriniai) ir kitos bibliografinės informacinės priemonės. Bibliotekų fondai atlieka socialinę, informacinę, archyvinę ir kitas funkcijas.

Lietuvos bibliotekose yra apie 1 mlrd. spaudinių ir kitų informacijos dokumentų egzempliorių bei rinkinių. Dar apie tiek spaudinių yra asmeninėse bibliotekose. Daugiausia sukaupta spaudinių (21 amžiaus pradžioje): kultūros įstaigų bibliotekose (apie 33 mln. vienetų), Lietuvos technikos bibliotekoje (apie 29 mln. vienetų), švietimo įstaigų bibliotekose (apie 23 mln. vienetų), aukštųjų mokyklų bibliotekose (apie 12 mln. vienetų; iš jų Vilniaus universiteto bibliotekoje apie 5,2 mln. vienetų), Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (apie 9,5 mln. vienetų).

204

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką