biomedicininiai tyrimai

biomedicniniai tyrmai, mokslinių tyrimų kryptis. Šiais tyrimais tikrinama, tikslinama ar vertinama vieno ar kelių medicinos ir sveikatos mokslų hipotezė, siekiama plėtoti mokslo žinias apie žmogaus sveikatą, ligas, jų diagnostiką, gydymą ar profilaktiką. Biomedicininių tyrimų objektas yra gyvas ar miręs žmogus ar žmonių grupė, žmogaus embrionas, žmogaus vaisius, žmogaus biologinis ėminys ar sveikatos informacija. Būna intervenciniai ir neintervenciniai (arba stebimieji) tyrimai.

Svarbiausi biomedicininių tyrimų etikos principai yra pagarba tyrimo dalyviui (jis turi būti gerai informuotas apie tyrimą, jam turi būti išaiškinta, kas jam bus daroma, ką jis turės atlikti pats, kas bus atlikta su jo ėminiais ir surinkta sveikatos informacija, t. p. turi aiškiai išreikšti savo sutikimą dalyvauti tyrime), geradarybė (tyrėjas privalo daryti viską, kad mokslinis tyrimas atneštų kuo didesnę naudą dalyviui), nepiktybiškumas (tyrimas turi nepakenkti dalyviui), teisingumas (tyrimas privalo būti sąžiningas naudos, rizikos ir išlaidų atžvilgiu).

Bet kokie veiksmai su žmogaus biologiniu ėminiu ar jo informacija yra galimi tik tuo atveju, jei asmuo išreiškia sutikimą. Asmens sutikimą dalyvauti biomedicininiuose tyrimuose patvirtinantis dokumentas privalo apimti šią informaciją: kvietimą dalyvauti biobanko veikloje; informaciją apie tyrimą, kokiu tikslu ir kokie žmogaus biologiniai ėminiai ir sveikatos informacija gali būti kaupiami biobanke bei naudojami tyrimams; kokia galima rizika ir nepatogumai dalyvaujant tyrime; kas turės prieigą prie informacijos apie dalyvį bei kaip bus užtikrinta asmens duomenų apsauga; kokia yra dalyvavimo biobanko veikloje trukmė; kaip galima atšaukti savo sutikimą. Asmuo turi būti informuojamas, kad atsisakymas dalyvauti biobanko veikloje neturės jokios įtakos jo sveikatos priežiūrai, ir kad jis gali kreiptis į biobanką ir sužinoti, kokiuose moksliniuose tyrimuose buvo panaudoti jo biologiniai ėminiai ar sveikatos informacija. Jeigu mokslinio tyrimo metu aptinkama sveikatai svarbi informacija, biobankas pakartotinai susisiekia su tyrimo dalyviu.

-klinikiniai tyrimai

3239

3238

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką