biosfèros poligònas, kompleksinė saugoma teritorija. Steigiami nacionalinei ir regioninei aplinkos stebėsenai (monitoringui) vykdyti ypatingą geoekologinę svarbą turinčiose teritorijose. Jų tinklas kuriamas kaip nacionalinės kompleksinės ir specializuotos biologinės įvairovės būklės stebėsenos sistemos bei Europos ekologinio tinklo Natura 2000 sudėtinė dalis.

Paskirtis: Europos Bendrijos svarbos paukščių ir kitoms rūšims bei natūralioms buveinėms išsaugoti, rūšių ir buveinių būklės stebėsenai ir moksliniams tyrimams vykdyti, informacijai apie rūšių įvairovę kaupti, žmogaus veiklos poveikiui natūralioms ekosistemoms analizuoti, gamtosaugos eksperimentams natūraliuose gamtiniuose kompleksuose ir aplinkinėse teritorijose atlikti, gamtos išteklių subalansuotam naudojimui ir atkūrimui užtikrinti, biologinės įvairovės išsaugojimo idėjoms ir būdams propaguoti.

Lietuvoje yra 32 biosferos poligonai (2022; Lietuvos biosferos poligonai).

saugomos teritorijos

biosferos rezervatas

draustinis

nacionalinis parkas

„Natura 2000“

regioninis parkas

rezervatas

saugomos buveinės

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką