birbỹnė, lietuvių liaudies muzikos instrumentas – liežuvėlinis aerofonas.

Konstrukcija, naudojimas

Senosios birbynės darytos iš šiaudo, plunksnos, nendrės, žievės, medžio, turėjo viengubą arba dvigubą liežuvėlį, 3–6 (kartais ir daugiau) skylučių. Būta ir panašių į klarnetą birbynių su pririšamu liežuvėliu. Birbynės, turinčios gale ragelį arba rago pavidalo medžio žievės išplatėjimą, vadintos rageliais (Pietų, Pietryčių, Rytų Lietuvoje, Žemaitijoje). Vaikai, piemenys birbynėmis mėgdžiojo paukščių balsus, griežė liaudies dainų ir šokių melodijas, raliavo, tirliavo. Rageliais kerdžiai pūtė ganymo signalus, panašiomis į klarnetą birbynėmis griežta šokių muzikos ansambliuose. Šiaurės rytų Aukštaitijoje birbynėmis pritardavo naujoviškoms sutartinėms, talalinėms.

senosios medinės birbynės (Kauno miesto muziejus)

senoji birbynė iš alksnio žievės (Kauno miesto muziejus)

Birbynių meistrai

Senąsias birbynes pirmąkart (1747) paminėjo P. Ruigys. Senųjų birbynių meistrai: K. Bložė, S. Karanauskas, J. Stankevičius, S. Valackas. Nuo 1940 pagal tradicinį ragelį gaminamos patobulintosios birbynės: aukštoji (diapazonas a–f3; sukonstravo P. Samuitis ir P. Serva, 1950), tenorinė (H–e2; sukonstravo P. Kupčikas, 1960), kontrabosinė (Fis1–d1; sukonstravo P. Kupčikas, 1957). Patobulintosios birbynės būna tekintos iš medžio (kontrabosinė išlankstyta iš skardos), turi cilindrinę arba kūgišką kiaurymę, 10 garso ir 1 flažoletinę skylutę, įstatomą kandiklį su pririšamu liežuvėliu, gale užmaunamą gyvulio arba plastiko ragą. Kūrinių birbynėms sukūrė V. Bagdonas, J. Gaižauskas, B. Gorbulskis, J. Juozapaitis, V. Paketūras, J. Švedas, R. Žigaitis. Žymesni birbynininkai: R. Apanavičius, K. Budrys, P. Budrius, A. Jonušas, A. Smolskus, P. Tamošaitis, V. Tetenskas. Birbynės naudojamos liaudies muzikos instrumentų ansambliuose (gyvuoja ir birbynių kvintetai) ir orkestruose, kaimo kapelose.

patobulintosios birbynės: aukštoji, tenorinė, kontrabosinė

ragelis

L: R. Apanavičius Birbynė ir jos evoliucija Vilnius 1980; M. Baltrėnienė, R. Apanavičius Lietuvių liaudies muzikos instrumentai Vilnius 1991.

764

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką