Tauro apygardos rinktinių (tarp jų ir Birutės) vadai. Iš kairės: Vytautas Gavėnas‑Vampyras – Vytauto rinktinės vadas, Juozas Lukša‑Skirmantas – Birutės rinktinės vadas, Jonas Aleščikas‑Rymantas – Birutės rinktinės vadas nuo 1947 10 10, Kazimieras Greblikas‑Sakalas – Kęstučio rinktinės vadas (Šunskų miškas, 1947 06)

Birùtės rinktnė, Lietuvos partizanų junginys (rinktinė), 1947–49 Kauno apskrityje kovojęs prieš sovietinį okupacinį režimą.

Įkurta Lietuvos partizanų Tauro apygardos vado A. Baltūsio (slapyvardis Žvejys) įsakymu 1947 01 iš Žalgirio rinktinės Dariaus‑Girėno kuopos ir Geležinio Vilko rinktinės (buvusios Gedimino rinktinės) 5 kuopų. Apėmė Kauną ir Kauno apskritį Nemuno kairiojoje pusėje. Turėjo 3 kuopas: Dariaus‑Girėno, Arlausko (pavadinta vieno pirmųjų partizanų būrių kūrėjų ir vadų Pakaunėje A. Arlausko, žuvusio 1945 02 26, vardu) ir Žiedo (pagal Geležinio Vilko rinktinės vado 1945 09–1946 06 07 J. Stravinsko slapyvardį).

Pirmuoju Birutės rinktinės vadu paskirtas J. Lukša (slapyvardis Skirmantas; 1947 01 12–1947 08 20). Rinktinė turėjo suaktyvinti pogrindinę veiklą Kaune, užmegzti ir palaikyti ryšius su kitomis partizanų apygardomis (Birutės rinktinė veikė beveik Lietuvos centre), rinkti žvalgybos duomenis, padėti įkurti Kaune viso Lietuvos pogrindžio vadovybę. Pirmasis rinktinės štabas prie Veiverių dėl išdavystės buvo surastas ir 1947 09 24 sunaikintas. Žuvo Birutės rinktinės vadas (1947 08 20–09 24) J. Bulota (slapyvardis Anbo), Tauro apygardos kapelionas kunigas J. Lelešius (slapyvardis Grafas) ir dar 4 žemesnieji vadai bei rinktinės štabo pareigūnai. Birutės rinktinė padėjo įkurti naująjį Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio prezidiumą, užmegzti ir palaikyti ryšius su kitomis apygardomis, parengti siunčiamą į Vakarus medžiagą, materialiai aprūpinti centrinę vadovybę.

Tauro apygardos rinktinių (tarp jų ir Birutės) vadai. Iš kairės: Vytautas Gavėnas‑Vampyras – Vytauto rinktinės vadas, Juozas Lukša‑Skirmantas – Birutės rinktinės vadas, Jonas Aleščikas‑Rymantas – Birutės rinktinės vadas nuo 1947 10 10, Kazimieras Greblikas‑Sakalas – Kęstučio rinktinės vadas (Šunskų miškas, 1947 06)

Kiti rinktinės vadai: J. Aleščikas (slapyvardis Rymantas; 1947 09 24–1948 08 10), A. B. Šimanskis (slapyvardis Algirdas; 1948 08–11 03) ir S. Jaloveckas (slapyvardis Mindaugas; 1948 12 15–1949 02 28).

1949 02 įkūrus Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio centrinę vadovybę, 03 21 Tauro apygardos vado įsakymu Birutės rinktinė buvo išformuota. Ją sudarančios kuopos grąžintos į rinktines, kurioms anksčiau priklausė.

1117

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką