užtvankos aukštutinis (AB) ir žemutinis (ŽB) bjefai

bjèfas (pranc. bief), upės, kanalo, sausaslėnio ar įlankos dalis, esanti aukščiau arba žemiau vandenį patvenkiančio hidrotechninio statinio (dambos, šliuzo, užtvankos). Aukščiau statinio esantis bjefas vadinamas aukštutiniu, žemiau jo – žemutiniu; šių bjefų vandens lygių skirtumas (H) vadinamas patvanka ir rodo hidrotechninį statinį veikiančio vandens slėgio didumą. Skiriamasis bjefas yra vandens patvenkimo hidrotechninių statinių sistemos arba vandentėkmės vandenskyroje.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką