Čėsnỹs Blažiejus 1884 02 13Paluklaukė (Luokės vlsč.) 1944 08 01Paluklaukė (Luokės vlsč., palaidotas Luokėje), Lietuvos katalikų kunigas, teologas. Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas (1936). Teol. dr. (1917).

Išsilavinimas ir veikla

Baigęs Palangos progimnaziją 1900–04 studijavo Žemaičių kunigų seminarijoje, 1904–08 Sankt Peterburgo, 1908–11 Fribūro universitete. 1906 įšventintas kunigu. Caro valdžiai nepatvirtinus Žemaičių kunigų seminarijos profesoriumi 1911–18 buvo Sankt Peterburgo dvasinės akademijos profesorius. Dalyvavo Sankt Peterburgo lietuvių draugijų veikloje. 1918–21 dėstė dogminę teologiją ir istoriją Liublino katalikų universitete (dar ir sanskritą bei lietuvių kalbą), 1922–40 – Vytauto Didžiojo universitete (iki 1930 Lietuvos universitetas); 1922–23 sekretorius, 1923–29 (su pertraukomis) Teologijos-filosofijos fakulteto dekanas, 1929–36 prorektorius. Kauno bazilikos kanauninkas (1927), prelatas dekanas ir Popiežiaus rūmų prelatas (1938). 1929–33 Lietuvių katalikų mokslo akademijos vicepirmininkas, nuo 1938 Bažnytinio meno draugijos valdybos, nuo 1939 Religinės kultūros instituto kūrimo komisijos narys. Bendradarbiavo žurnaluose Draugija, Ateitis, Naujoji Romuva, Soter, Tiesos kelias, Židinys ir kituose, Lietuviškojoje enciklopedijoje.

Blažiejus Čėsnys

Veikalai

Parašė indologijos veikalų (dauguma jų neišleisti), religinių studijų: Aušros Vartai (1933), Krikščionybės nuopelnai mūsų tautai (1938), Vyskupo reikšmė krikščionybėje ir arkivyskupas Juozas Skvireckas (1939) ir kitos, hektografu (Sankt Peterburge) – teologijos kursų (Apie malonę / De gratia, Apie Švenčiausiąją Trejybę / De sanctissima Trinitate, Apie Dievo Žodžio įsikūnijimą / De incarnatione Verbi Dei). Gedimino 2 laipsnio ordinas (1932).

2452

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką