„Blezdingėlė“, lietuvių liaudies šokis. Muzikinis metras 2/4. Dainuojama ir šokama poromis pamėgdžiojant blezdingos (kregždės) skridimą. Šokį pirmasis aprašė L. A. Jucevičius (1846), kiek kitokius Blezdingėlės variantus užrašė M. Valančius, O. Kolbergas, A. P. Kašarauskis, A. Juška, Žemaitė ir kiti. 1935–39 perkurta Blezdingėlė (šokį scenai pritaikė A. Rugytė, naujomis figūromis papildė M. Baronaitė, B. Juškevičiūtė) buvo šokama tarptautiniuose festivaliuose Londone, Paryžiuje, Prahoje, Hamburge. 1947 Blezdingėlę perkūrė J. Lingys (choreografija) ir J. Švedas (muzika).

Vytauto Didžiojo universiteto studentai šoka Blezdingėlę (1935)

šokis Blezdingėlė

1537

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką