Limanowski Bolesław (Boleslavas Limanòvskis) 1835 10 18prie Daugpilio 1935 02 01Varšuva, lenkų politikas, istorikas, sociologas. M. Limanowskio tėvas. Studijavo Maskvos (1854–58) ir Tartu (1858–60) universitete. 1860 Prancūzijoje užmezgė ryšius su raudonaisiais. Dalyvavo rengiant patriotinę manifestaciją Vilniaus katedroje (1861 05 20). 1861–66 ištremtas į Archangelsko, 1866–67 – Voronežo guberniją. 1870–77 gyveno Lvove (čia užmezgė ryšius su socialistais, 1873 baigė universitetą), 1878–89 – Šveicarijoje, vėliau – Paryžiuje. Vienas lenkų socialistinio judėjimo teoretikų; teigė, kad Lenkijos valstybės atkūrimo klausimas yra toks pat svarbus kaip ir socialinis. 1881 įkūrė organizaciją „Lenkijos liaudis“, 1892 (su kitais) – Lenkijos socialistų partiją. 1922–35 senatorius. Tyrė lenkų nacionalinio ir socialistinio judėjimo istoriją. Svarbiausi veikalai: 1863–1864 m. sukilimo istorija (Historia powstania 1863 i 1864 r. 1889), XIX amžiaus visuomeninio judėjimo istorija (Historia ruchu społecznego w XIX stuleciu 1890), Šimtametė lenkų tautos kova dėl nepriklausomybės (Stuletnia walka narodu polskiego o niepodległość 1894), Tauta ir valstybė (Naród i państwo 1906), Lietuvos istorija (Dzieje Litwy 1917), Sociologia (2 d. 1919–21).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką