Boleslovas Kajetonas Koliška

Boleslovas Kajetonas Koliška (nežinomo dailininko raižinys, L'Illustration: Journal Universel 1863 Nr. 1074)

Koliškà Boleslovas Kajetonas (lenk. Bolesław Kajetan Kołyszko, bltr. Баляслаў Каетан Колышкa) 1837 08 07Karmoniškės (prie Pabarės) 1863 06 09Vilnius, 1863–1864 sukilimo Lietuvoje veikėjas. Vilniuje baigė gimnaziją. Maskvos universitete studijavo teisę. Už dalyvavimą studentų demonstracijose 1861 suimtas, 1861 pabaigoje emigravo. Cuneo (Italija) baigė lenkų emigrantų karo mokyklą. 1863 03 netoli Kauno suorganizavo sukilėlių būrį, prie kurio prisidėjo Bronislovo Žarskio ir Antano Norvaišos būriai; rinktinė pavadinta Dubysos pulku. B. K. Koliškos vadovaujamas pulkas su Rusijos kariuomene kovėsi prie Aukštadvario (Kauno apskritis), prie Lenčių (netoli Ažytėnų), prie Misiūnų (netoli Ariogalos). Z. Sierakausko įsakymu B. K. Koliška vadovavo sukilėlių kolonai (dviems batalionams ir raitelių daliniui), kuri kovėsi Biržų kautynėse.

Pateko į nelaisvę, karo lauko teismo nuosprendžiu sušaudytas Vilniuje Lukiškių aikštėje, užkastas Gedimino kalne (2017 palaikai rasti ir identifikuoti, 2019 11 22 perlaidoti Rasų kapinių koplyčioje).

2938

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką