Bolvijos gyvéntojai. Bolivijoje dauguma (apie 49 %) gyventojų – indėnai (apie 30 % – kečujai, apie 25 % – aimarai; yra apie 50 miškų indėnų genčių). Apie 26 % gyventojų – metisai, apie 10 % – baltieji (daugiausia kalbantys ispaniškai; yra nedidelė vokiečių bendruomenė). Altiplano plokščiakalnyje indėnai sudaro 95 % gyventojų, La Pase – 60 % (čia gyvena miestų indėnai čolai, kalbantys ispaniškai); 75 % Yungaso gyventojų – metisai ir baltieji. Iš dalies Bolivijos gyventojų 19 a. pabaigoje–20 a. susiformavo bolivų nacija. Valstybinės kalbos – ispanų, kečujų, aimarų. Apie 98 % gyventojų katalikai; 4 arkivyskupijos ir 6 vyskupijos. Yra protestantų, tradicinių religijų išpažinėjų.

La Pasas

vaizdingas Challa kaimas Bolivijoje

2018 vyrų buvo 49,7 %, moterų – 50,3 %. Gyventojų vidutinis tankis 8,4 žm./km2 (2018). Apie 70 % gyventojų gyvena Altiplano plokščiakalnyje, Andų tarpukalnių slėniuose ir Yungase (didžiausias tankis – aimarų gyvenamose teritorijose). Rečiausiai gyvenamos lygumos rytuose ir šiaurėje (Pando departamente tankis mažiau kaip 1 žm./km2). Miesto gyventojų 69,8 % (2018). Potosí, Sukrės miestai – pasaulio paveldo vertybės. Ekonomiškai aktyvių gyventojų 3,68 mln. (2018). Bedarbių, oficialiais duomenimis, yra 4 %, neoficialiais duomenimis, apie 26 %.

Sukrė

Oruro karnavalo šokėjai (2018, Bolivija)

https://s.vle.lt/diagramos/22.html

namai Samaja kaime (2019, Bolivija)

1

*tūkstančiui kūdikių

2

* aglomeracijoje 1 540,4

** priklauso La Paso aglomeracijai

Bolivijos dirbančių gyventojų pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos sritis (1997)

2097

Bolivija

Bolivijos gamta

Bolivijos konstitucinė santvarka

Bolivijos partijos ir profsąjungos

Bolivijos ginkluotosios pajėgos

Bolivijos ūkis

Bolivijos istorija

Bolivijos švietimas

Bolivijos literatūra

Bolivijos architektūra

Bolivijos dailė

Bolivijos muzika

Bolivijos kinas

Bolivijos žiniasklaida

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką