Bonaventūra Justinas Pranaitis

Pranáitis Bonaventūra Justinas 1861 07 27Panenupiai (Griškabūdžio vlsč.) 1917 01 28Sankt Peterburgas (palaidotas Taškente), kunigas, lietuvių visuomenės veikėjas. Teologijos magistras (1887). 1878 įstojo į Seinų kunigų seminariją, 1883 – į Sankt Peterburgo dvasinę akademiją, 1886 įšventintas kunigu. Profesorius (1887). Nuo 1890 akademijos dvasinis vadovas, nuo 1891 – prefektas. Veikė Sankt Peterburgo Lietuvių ir Žemaičių labdaringoje draugijoje, vienas pirmųjų ėmė sakyti pamokslus lietuvių kalba. Dėl priešinimosi rusinimui ir katalikybės varžymui 1895 ištremtas į Tverę. 1897 vasarą vyskupo S. M. Kozłowskio pavedimu tyrė Turkestano katalikų padėtį, 1898 lankė tikinčiuosius Žemutinio Naugardo gubernijoje, 1900 – Sibire. 1900 09 kaip misionierius išvyko į Taškentą. Jo rūpesčiu pastatytos bažnyčios Ašchabade, Kizyl Arvate, Samarkande, Taškente. 1904 panaikinus lietuvių spaudos draudimą išleido pirmąjį Rusijos imperijoje lietuvių labdaros spaudinį Atsišaukimas.

Bonaventūra Justinas Pranaitis (19 a. pabaiga, Sankt Peterburgas, Maironio lietuvių literatūros muziejus)

Bendradarbiavo laikraščiuose Lietuvių laikraštis, Šaltinis, Vienybė, Viltis.

Parašė knygą Krikščionis žydų Talmude, arba Slaptingas rabinų mokslas apie krikščionybę (Christianus in Talmude Iudeaecorum, sive Rabbinicae doctrinae de christianis secreta 1892, lenkų kalba 1907, rusų kalba 1911, lietuvių kalba 1912), jai būdinga antisemitinių bruožų.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką