Popov Boris (Borisas Popòvas) 1909 10 23Bykovo (prie Caricyno, dabar Volgogradas) 1993 10 19Maskva, SSKP ir Lietuvos sovietinis veikėjas. 1932–47 dirbo partinį darbą geležinkelių politiniuose skyriuose, 1943–47 partinis darbuotojas Riazanės srityje. 1949 baigė Aukštąją partinę mokyklą prie Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) Centro komiteto (CK). 1950–57 Uzbekijos komunistų partijos Taškento sr. komiteto II sekretorius, 1958–61 dirbo SSKP Centro komitete. 1961–67 Lietuvos komunistų partijos CK (LKP Centro komitetas) II sekretorius. Kontroliavo Lietuvos politinį, ūkinį ir kultūrinį gyvenimą, aktyviai vykdė rusifikaciją, buvo vienas kukurūzų auginimo Lietuvoje iniciatorių. Dėl kai kurių SSKP CK I sekretoriaus N. Chruščiovo nesutarimų su Lietuvos komunistų partijos CK I sekretoriumi A. Sniečkumi B. Popovas ieškojo, kuo šį pakeisti.

1964 A. Sniečkaus pastangomis B. Popovas iš pareigų atleistas. 1967–83 SSKP Archangelsko sr. komiteto I sekretorius. 1961–67 Lietuvos komunistų partijos CK ir komiteto prezidiumo, biuro narys. 1971–76 kandidatas į SSKP CK narius, 1976–86 priklausė šiam komitetui. 1961–67 LSSR, 1962–84 SSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatas.

L: V. Tininis Sovietinė Lietuva ir jos veikėjai Vilnius 1994.

2769

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką