Šarkov Boris (Borisas Šarkòvas) 1907 06 04Baranivka (Zaporožės sr.) 1967 09 12Maskva, SSRS ir sovietinės Lietuvos veikėjas. 1930 baigė Luhansko žemės ūkio, 1932 – Kijevo žemės ūkio pedagoginį institutą. Iki 1952 buvo partinis darbuotojas Ukrainoje; 1951–52 Ukrainos komunistų partijos Žitomyro ir Zaporožės sričių komitetų sekretorius. 1952–56 dirbo SSKP Centro komitete. 1956 01 atsiųstas į Lietuvą, Lietuvos komunistų partijos IX suvažiavime išrinktas šios partijos Centro komiteto (LKP Centro komitetas) ir jo biuro nariu bei šio komiteto II sekretoriumi. SSKP pavedimu kontroliavo Lietuvos politinį, ūkinį ir kultūrinį gyvenimą, LSSR vadovų veiklą.

Po 1959 SSKP ir Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto plenumų (juose Lietuvos komunistų partijos vadovybė kaltinta iš vadovų postų šalinanti rusus ir į juos skirianti lietuvius) tapo rusakalbių sovietinių veikėjų gynėju, demaskuodavo valdžios įstaigose, aukštosiose mokyklose ir kitur tariamai veikiančius nacionalistus. Priešinosi lietuvių kalbos vartojimui viešajame gyvenime, prisidėjo prie Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčios Klaipėdoje uždarymo (1960). LSSR vadovybės pastangomis 1961 atšauktas į Maskvą. Nuo 1961 dirbo SSRS Ministrų Taryboje. 1958–62 SSRS, 1959–63 LSSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas.

L: V. Tininis Sovietinė Lietuva ir jos veikėjai Vilnius 1994.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką