Borisas Melnikas

Mélnikas Borisas 1950 10 05Vilnius, Lietuvos ekonomistas, vadybos specialistas, inžinierius statybininkas. L. Melniko brolis. Habilituotas daktaras (socialiniai mokslai; ekonomikos mokslų daktaras 1988).

Išsilavinimas ir darbinė veikla

1973 Vilniaus inžineriniame statybos institute baigė statybos ekonomikos ir organizavimo, 1980 – pramoninės ir civilinės statybos specialybes, 1973 – Lietuvos valstybinę konservatoriją (O. Šteinberg fortepijono klasę).

1973–1976 dirbo Leningrado inžineriniame statybos institute. 1977–1982 Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos mokslinio tyrimo instituto vyresnysis mokslo darbuotojas.

1982–1992 dėstė Liaudies ūkio specialistų tobulinimosi institute (1988–1990 Liaudies ūkio vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų kvalifikacijos kėlimo institutas, 1990–1992 Lietuvos vadybos akademija), 1988–1990 Valdymo katedros vedėjas, 1990–1992 rektorius; profesorius (1990).

Nuo 1992 dėsto Vilniaus Gedimino technikos universitete (1990–1996 Vilniaus technikos universitetas), 1992–2001 Vadybos, 2001–2017 Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedros vedėjas, nuo 2017 – Ekonomikos inžinerijos katedros profesorius.

Nuo 1993 kviestinis profesorius užsienio universitetuose, įvairiais laikotarpiais ir kitų Lietuvos universitetų (Vilniaus universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos ir kitų) profesorius.

Tarptautinės informacijos akademijos (nuo 1999), Tarptautinės organizavimo ir valdymo mokslų akademijos (nuo 2002) narys.

Nuo 2002 žurnalo Viešasis administravimas vyriausiasis redaktorius.

Mokslinė veikla

Mokslinių darbų pagrindinės sritys: tarptautinė ekonomika ir vadyba, viešoji ir verslo vadyba, inovacijos, globalizacija, socialinės ekonominės transformacijos, kultūros ir meno raida.

Paskelbė daugiau kaip 400 mokslinių straipsnių.

Knygos

Svarbiausi veikalai: Statybos planavimo regione tobulinimas (1985), Mokslo ir technikos pažanga ir investiciniai procesai: planavimas, valdymas, ekologija (1990, abu rusų kalba), Transformacijos (2002), Ekonomika ir mentalitetas: ES plėtros į Rytus tendencijos. Tiltas tarp pasaulių (Wirtschaft und Mentalität: Tendenzen der EU Osterweiterung. Eine Brücke zwischen den Welten, su Berndu Reicheltu, 2004), Ekonomikos modernizavimas (monografijų serija, su kitais, 2007, 2011, 2016, 2020), Transformacijų visuomenė: ekonomika, kultūra, inovacijos, internacionalizavimo procesai (2011), Žinių ekonomika: inovacijų internacionalizacija ir sistematika (rusų kalba, su kitais), Žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimas: globalizacija, darni plėtra, ekonominiai sprendimai (abu 2013), Intelektinis verslas (su kitais, 2014), Plėtros optimizavimas (su kitais, 2016), Viešasis valdymas: aktualijos ir sprendimai globalizacijos ir žinių visuomenės kūrimo sąlygomis (su E. Chlivicku, 2016), Socialinis verslas: sistematika ir mechanizmai (su kitais, 2017), Intelektinis potencialas: globalizacija ir žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimas (su kitais, 2018), Saugumo iššūkiai: vadybos tobulinimas (su kitais, 2020).

Vadovėliai aukštųjų mokyklų studentams: Tarptautinis verslas: tarptautinės vadybos įvadas (2008), Europos Sąjunga: plėtros procesai (2011), Intelektinis verslas (visi su kitais, 2014 22017), Viešasis valdymas: aktualijos ir sprendimai globalizacijos ir žinių visuomenės kūrimo sąlygomis (su E. Chlivicku), Plėtros optimizavimas (su kitais, abu 2016), Socialinis verslas: sistematika ir mechanizmai (su kitais, 2017).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką