Bradford (Brãdfordas), miestas Didžiojoje Britanijoje, Anglijoje, į vakarus nuo Leedso (priklauso jo aglomeracijai). 290 400 gyventojų (2001). Tekstilės (vilnos) pramonės centras (nuo 14 a.). Mašinų (staklių) gamyba, chemijos (ir farmacijos), elektrotechnikos, elektronikos, statybinių medžiagų, poligrafijos, maisto pramonė. Vilnos birža (nuo 18 a.). Universitetas (įkurtas 1966); jame yra Baltijos studijų skyrius. Fotografijos, kino ir televizijos muziejus. Tapybos galerija. Gotikinė katedra (15 a.), neogotikinė rotušė (19 a.).

Lietuviai

1908 Bradforde įsikūrė pirmieji lietuviai. Iki II pasaulinio karo jų čia gyveno 14 šeimų. Po karo Bradforde ir jo apylinkių stovyklose apsigyveno apie 1000 lietuvių, jie dirbo tekstilės įmonėse. 1947 A. Šukio iniciatyva įkurtas Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos (DBLS) Bradfordo skyrius 1948 turėjo 178 narius; greta jo 1949–58 Bradforde veikė DBLS Great Hortono skyrius (1953–54 turėjo 128 narius). DBLS rengė Nepriklausomybės, Kariuomenės dienos, Tautos šventės, trėmimų minėjimus, paskaitas, turėjo chorą, teatro būrelį. 1948 Bradfordo lietuvių katalikų iniciatyva įkurta Lietuvių katalikų bendruomenė, atstovaujanti Vidurio Anglijos lietuviškoms parapijoms. Lietuvių katalikų bažnytinis komitetas rengė Šv. Kazimiero ir Kristaus Karaliaus šventes bei Kalėdų eglutes vaikams. 1949 įkurta DBLS Bradfordo apygarda vienijo 11 skyrių. 1949–67 veikė lietuvių šeštadieninė mokykla (1954 turėjo 45 mokinius), 1951–64 veikė skautai. 1953 įsteigtas Lietuvių rezistencinės santarvės Bradfordo skyrius. 1954 Bradforde surengti lietuvių atlaidai (dalyvavo apie 500 žmonių). 1956 įkurtas lietuvių tautinis ansamblis Atžalynas. 1956 DBLS Bradfordo skyriaus pastangomis nupirkti namai lietuviškai veiklai, ilgainiui jo veiklūs nariai susitelkė į klubą Vytis (1959 turėjo 138 narius); šis 1967 surengė Šiaurės Anglijos lietuvių vienybės vakarą (dalyvavo apie 300 žmonių). 1965 susikūrė dainų ir teatro grupė Sūkurys. Bradfordo lietuviai dalyvavo Pavergtųjų tautų komitete (įkurtas 1963, nuo 1992 Atsikuriančių Europos tautų komitetas, Reemerging European Nations Committee): kartu su estais, latviais, ukrainiečiais, vengrais ir baltarusiais kasmet minėjo trėmimus, rengė demonstracijas (pvz., 1956 Didžiojoje Britanijoje lankantis N. Chruščiovui ir N. Bulganinui), mitingus, Pavergtųjų tautų savaites. 1983 Bradfordo katedroje atidengta paminklinė lenta pavergtoms tautoms (joje greta teksto iškaltos tautų, tarp jų ir lietuvių, vėliavos). 1992 Bradfordo universiteto profesorių iniciatyva įkurta Britų-baltų sąjunga (British Baltic Association) plėtojo socialinę, kultūrinę, švietimo ir ekonominę veiklą.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką