bránduolio daljimasis, branduolinė reakcija, kuriai vykstant atomo branduolys pasidalija į 2 (rečiau 3 ar 4) lengvesnių cheminių elementų branduolius – dalijimosi skeveldras. Branduoliams dalijantis išspinduliuojami neutronai ir gama kvantai, išsiskiria daug energijos. Branduoliai dalijasi savaime (savaiminis branduolio dalijimasis) arba jų dalijimąsi sukelia branduolį smūgiuojančios dalelės – neutronai, didelės energijos protonai, deuteronai, alfa dalelės, gama kvantai (dirbtinis branduolio dalijimasis). Tam tikromis sąlygomis branduolio dalijimosi metu atsirandančių neutronų (vadinamų antriniais) gali būti daugiau, nei buvo branduolio dalijimąsi sukėlusių neutronų. Tai yra svarbiausia sąlyga grandininei branduolinei reakcijai (grandininė reakcija) vykti.

Dirbtinį urano branduolio dalijimąsi 1938 atrado O. Hahnas ir Fritzas Strassmannas (Vokietija). Savaiminį urano branduolio dalijimąsi 1940 atrado G. Fliorovas ir Konstantinas Petržakas (SSRS).

654

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką