bránduolio skilmas, radioaktyvùsis skilmas, gamtinio ar dirbtinai gauto radioaktyviojo atomo branduolio virtimas kitu branduoliu išspinduliuojant elementariąsias daleles ar lengvesnius branduolius. Pagal spinduliuojamų dalelių rūšį galimas alfa skilimas, beta skilimas, protoninis arba dviprotonis radioaktyvumas (išspinduliuojami 1 ar 2 protonai), savaiminis branduolio dalijimasis. Branduoliams skylant dažnai spinduliuojami gama kvantai ir konversijos elektronai. Skilusių branduolių skaičius kinta eksponentiškai pagal dėsnį Nt = N0eλt; čia N0 – pradinis branduolių skaičius, Nt – branduolių skaičius laiku t, λ – skilimo konstanta, apibūdinanti skilimo spartą. Per laiką T1/2 = ln2 / λ ≈ 0,693 / λ, t. y. pusėjimo trukmę, pradinis radioaktyviųjų branduolių skaičius sumažėja du kartus. Laikas τ = 1 / λ nusako vidutinę branduolių skilimo trukmę. Branduolio skilimas nepriklauso nuo išorinių veiksnių. Nustatytas tik keliolikos branduolių λ menkas kitimas (mažiau kaip 0,1 %) kintant atomo cheminei aplinkai.

654

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką