Brazlijos švietmas

Pirmąsias mokyklas 16 amžiaus viduryje įsteigė jėzuitai. Juos išvijus (1759) valdžia steigė pasaulietines mokyklas, iš jų garsiausios – Karališkoji karo akademija (įkurta 1810) ir Petro II koledžas (1830). 1827 priimtas pradinių mokyklų organizavimo įstatymas, tačiau mokymo lygis buvo žemas. 19 amžiuje jėzuitai pradėjo kurti gimnazijas. Nuo 1993 švietimą tvarko Švietimo ministerija. Yra valstybinių, municipalinių, federacinių ir privačių (daugiausia konfesinių) mokyklų. 1946 paskelbtas nemokamas privalomas keturmetis, 1970 – aštuonmetis pagrindinis mokslas 7–14 metų vaikams. Vidurinis mokslas (3 metai ir papildomas kursas 1 metai) yra nemokamas ir neprivalomas. Baigus pagrindinę mokyklą toliau galima mokytis vidurinėje (3 metai) arba profesinėje (4 metai) mokykloje. 1994 pradines mokyklas lankė 91 %, vidurines mokyklas – 20 % šio amžiaus vaikų. 2001 veikė 29 260 ikimokyklinių įstaigų, jas lankė 4,82 milijonai vaikų, dirbo 292 860 pedagogų; 126 490 pagrindinių mokyklų (4,17 milijonų; 185 000); 21 040 vidurinių ir profesinių mokyklų (5,14 milijonų; 457 110). Aukštosios mokyklos pagrindinis tipas yra universitetas. Veikia ir universitetiniai centrai, institutai, universitetinės mokyklos, aukštosios technikos mokyklos. 2000 buvo 1180 aukštųjų mokyklų (156 universitetai, iš jų 112 valstybiniai), 2,7 milijonai studentų. Svarbiausios aukštosios mokyklos: Peloto (įkurtas 1883), Paranos (įkurtas 1912 Curitiboje), Rio de Žaneiro (įkurtas 1920), Campino (įkurtas 1941), Bahijos (įkurtas 1946 Salvadore), San Paulo (įkurtas 1946), Amarono (įkurtas 1962 Manause) universitetai. 1829 įkurta Nacionalinė medicinos akademija, 1897 – Brazilijos literatūros akademija, 1916 – Brazilijos mokslų akademija (visos Rio de Žaneire). 1948 San Paule įkurta Mokslo skatinimo draugija. Nacionalinė mokslinių tyrinėjimų taryba (įkurta 1951) vadovauja branduolinės energetikos, kosmoso, fizikos, technologijos, matematikos, bibliografijos ir dokumentacijos mokslo valstybinėms įstaigoms. Didžiausios bibliotekos: Nacionalinė (įkurta 1810), Karališkoji portugalų (įkurta 1837), Užsienio reikalų ministerijos (įkurta 1906, visos Rio de Žaneire), Municipaliteto (įkurta 1925 San Paule). Muziejai: nacionalinis (įkurtas 1818), istorijos (įkurtas 1922), meno (įkurtas 1938), šiuolaikinio meno (įkurtas 1946, visi Rio de Žaneire), etnografijos (įkurtas 1934 San Paule).

Brazilijos kultūra

2271

Brazilija

Brazilijos gamta

Brazilijos gyventojai

Brazilijos konstitucinė santvarka

Brazilijos partijos ir profsąjungos

Brazilijos ginkluotosios pajėgos

Brazilijos ūkis

Brazilijos istorija

Brazilijos santykiai su Lietuva

Brazilijos literatūra

Brazilijos architektūra

Brazilijos dailė

Brazilijos muzika

Brazilijos choreografija

Brazilijos teatras

Brazilijos kinas

Brazilijos žiniasklaida

Brazilijos lietuviai

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką