Bredžio rinktnė, Lietuvos partizanų junginys, 1949–51 kovojęs prieš sovietinį okupacinį režimą. Sudaryta 1949 04 20 Vyčio apygardos vado A. Smetonos (slapyvardis Žygaudas) įsakymu.

Priklausė Vyčio apygardai. Briedžio rinktine pavadinta D. Vaitelio (slapyvardis Briedis), vieno pirmųjų žuvusių šios apygardos vadų, garbei. Briedžio rinktinės vadas buvo M. Šemežys (slapyvardžiai Asas, Putinas). Rinktinė turėjo 3 tėvūnijas: Trimito (Baranausko, Basanavičiaus, Juozapavičiaus, Kudirkos, Lukšio, Vydūno ir Žaibo būriai; vadas G. Štarolis, slapyvardžiu Aras), Varpo (Paparčio, Švyturio ir Vytauto būriai; vadas A. Burbulis, slapyvardžiu Žilvinys) ir Aušros (Mėnesėlio ir Riaubos būriai; vadas K. Riauba, slapyvardžiu Kazokas). Briedžio rinktinė veikė Ukmergės ir Kėdainių apskrityse, daugiausia Deltuvos, Dotnuvos, Kėdainių, Pagirių, Šėtos ir Taujėnų valsčiuose.

Briedžio rinktinės partizanų grupė

Briedžio rinktinės partizanų grupė

Žuvus daugumai ir visos Vyčio apygardos vadovybės narių bei partizanų, 1951 pradžioje Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio vadovybės nario J. Kimšto (slapyvardis Žalgiris) nurodymu Briedžio rinktinė buvo sujungta su Krikštaponio rinktine į Gedimino rinktinę.

rinktinė

1261

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką