Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionas

Brigãdos generõlo Motiẽjaus Pečiuliónio artilèrijos bataliònas, Lietuvos sausumos pajėgų padalinys. Dislokuotas Pajūrio miestelyje (Šilalės rajono savivaldybė). Priklauso Žemaitijos brigadai. Komplektuojamas iš nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos ir profesinės karo tarnybos karių. Bataliono šūkis – Už tautą ir laisvę pabūklų ugnim! Vadas pulkininkas leitenantas Tomas Naudužas (nuo 2020).

Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono ženklas

Tikslas ir uždaviniai

Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono tikslas – teikti ugnies paramą Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados Žemaitija manevriniams padaliniams. Bataliono uždaviniai: 1) rengti karius Lietuvos Respublikos sausumos teritorijos ginkluotai gynybai, siekiant užtikrinti valstybės teritorijos vientisumą; 2) palaikyti kovinę parengtį batalione; 3) rengtis tarptautinėms operacijoms ir dalyvauti jose; 4) įstatymų nustatytais atvejais ir sąlygomis teikti pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, padėti šalies visuomenei ekstremaliose situacijose.

Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono vėliava

Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono vadovybės ir karių rikiuotė

Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono kariai prie velkamojo zenitinio artilerijos pabūklo

Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono dislokacijos vieta (Pajūrio miestelis, Šilalės rajono savivaldybė)

Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionas dalyvauja nacionalinio lygmens karinėse pratybose, organizuoja individualų ir kolektyvinį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių rengimą, t. p. bendradarbiauja su Šilalės regiono švietimo ir valstybinėmis įstaigomis.

Istorija

2017 07 01 įkurtas ir dislokuotas Radviliškyje Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados Žemaitija artilerijos batalionas, kuriam suteiktas nepriklausomos Lietuvos kariuomenės kūrėjo brigados generolo Motiejaus Pečiulionio vardas; 2017 12 patvirtinti šio bataliono tarnybos ženklo ir kovinės vėliavos etalonai. 2018 05 bataliono artileristai dalyvavo tarptautinėse ugnies paramos vienetų kovinio šaudymo pratybose Ugnies griausmas 2018. Batalione 2018 08 08 įsteigta 2‑oji ugnies baterija. 2019 07 01 Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono kariai iš Radviliškio oficialiai persikėlė į nuolatinę savo dislokacijos vietą Pajūrio miestelyje (Šilalės rajono savivaldybė).

2017 12 pabaigoje batalione tarnavo apie 60, 2019 12 02 – daugiau kaip 160, 2020 11 30 – daugiau kaip 200 nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką