Britãnijos impèrija (Britain Empire), Brtų impèrija (British Empire), Didžiosios Britanijos ir jos valdų visuma. Egzistavo nuo 1707 (Didžiosios Britanijos karalystės susikūrimo) iki 20 a. pabaigos. Pavadinimas vartojamas nuo 19 a. 8 dešimtmečio, 1931–46 oficialiai Britanijos Tautų Sandrauga.

Apžvalga

Britanijos imperijos valdovas buvo Didžiosios Britanijos monarchas, dominijose – jo skiriamas valstybės vadovas (gubernatorius).

Britanijos imperija formavosi dėl Anglijos kolonijinės ekspansijos. Nuo 17 a. pradžios buvo kuriamos kolonijos Amerikos žemyne, 17 a. pradėtas Indijos prijungimas, 19 a. įkurtos kolonijos Okeanijoje ir Afrikoje, po I pasaulinio karo – mandatinės teritorijos Azijoje, Afrikoje ir Okeanijoje. 20 a. pradžioje Didžiosios Britanijos valdos buvo išplitusios visose pasaulio dalyse ir klimato juostose nuo Arkties iki Antarktidos. Britanijos imperiją sudarė pati Didžioji Britanija, kolonijos, protektoratai, mandatinės ir kitos teritorijos.

Britanijos imperija formavosi ir plėtėsi Anglijos karuose su kitomis Vakarų Europos valstybėmis: 16–18 a. Ispanija, 17 a. – Nyderlandais (Anglijos–Olandijos karai), 17 a.–19 a. pradžioje – Prancūzija (Septynerių metų karas, Napoleono karai), 20 a. pradžioje – Vokietija (Pirmasis pasaulinis karas). Didžiausia plėtra vyko 19 a. po pergalės prieš Napoleono I Prancūziją. 19 a. pabaigoje Britanijos imperiją sudarė pati Didžioji Britanija, kolonijos, protektoratai ir persikėlelių iš Didžiosios Britanijos kolonijos (1926 pavadintos dominijomis), kurios gavo savivaldą. Jų teises apibrėžė 1931 Westminsterio statutas, o ekonominius ryšius su metropolija – imperinių preferencijų sistema.

Britanijos imperija 19–20 amžiuje

Po II pasaulinio karo Indijai 1947 suteikus nepriklausomybę, prasidėjo Britanijos imperijos irimas. Tais pačiais metais Britanijos Tautų Sandrauga pavadinta Tautų Sandrauga – Didžiosios Britanijos, jos buvusių kolonijų ir dominijų susivienijimu (Tautų Sandrauga). Kolonizacijos panaikinimo proceso (dekolonizacija) išdavoje Britanijos imperija liko nepriklausomų valstybių ir negausių Didžiajai Britanijai priklausančių teritorijų junginiu su tradicinėmis ekonominėmis ir kultūrinėmis sąsajomis. Emigrantams iš Britanijos imperijos šalių buvo ir dabar teikiama pirmenybė įgyti Didžiosios Britanijos pilietybę. 1997 Didžioji Britanija grąžino Kinijai paskutinę reikšmingą savo valdą – Honkongą.

Plotas ir gyventojai

Prieš I pasaulinį karą 1912–13 Britanijos imperijos plotas buvo 31 879 000 km2 (beveik 1/4 Žemės sausumos) su 427 mln. gyventojų (daugiau kaip 1/4 pasaulio gyventojų), 1927 – 345 278 000 km2 su 459 834 900 gyventojų. 1945 Britanijos imperijoje buvo 432 mln., 1970 – apie 10 mln. gyventojų.

1

Monarchai

Britanijos imperijos monarchai: Ona (1702–1714), Jurgis I (1714–1727), Jurgis II (1727–1760), Jurgis III (1760–1820), Jurgis IV (1820–1830), Vilhelmas IV (1830–1837), Viktorija (1837–1901), Eduardas VII (1901–1910), Jurgis V (1910–1936), Eduardas VIII (1936), Jurgis VI (1936–1952) ir Elžbieta II (1952–2022).

L: T. Lloyd Empire: The History of The British Empire London–New York 2001; L. James The Rise and Fall The British Empire London 2005.

2803

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką