Burnekis Bronislovas 1923 01 09Sungilai (dabar Rietavo savivaldybė, Telšių apskr.) 1991 09 10Klaipėda (palaidotas Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčios šventoriuje), Lietuvos katalikų kunigas. Studijavo Telšių kunigų seminarijoje, nuo 1947 – Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1950 įšventintas kunigu. Nuo 1951 buvo Veiviržėnų parapijos vikaras; kartu slapta dirbo pastoracinį darbą Kaliningrado srityje. 1957 paskirtas vikaru į Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės parapiją Klaipėdoje. Čia su L. Poviloniu ir kunigu Bernardu Talaišiu (g. 1928) rūpinosi Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčios statyba (bažnyčia pastatyta 1960, sovietų valdžios netrukus atimta iš tikinčiųjų, 1988 grąžinta). B. Burneikis buvo sovietų saugumo persekiojamas, 1961 areštuotas, 1962 nuteistas 4 m. priverstinių darbų. Kalėjo Marijampolės kalėjime, Pravieniškių sustiprinto režimo priverstinių darbų kolonijoje, vėliau Oršos kalėjime, politinis kalinys. Atlikęs bausmę grįžo į Telšius, bet sovietų valdžia Telšių vyskupijoje dirbti pastoracinio darbo jam neleido.

Bronislovas Burneikis

1965 ėjo altaristo vikaro pareigas Žaslių parapijoje. 1966 paskirtas Tirkšlių parapijos (čia pastatydino kleboniją), 1971 dar ir Žemalės (Mažeikių rajonas) parapijos klebonu. 1980 paskirtas Kretingos parapijos klebonu; jo rūpesčiu rekonstruotas Kretingos bažnyčios bokštas, nuliedinti 3 varpai, akmens mūro tvora aptvertas šventorius. Nuo 1982 Palangos dekanato dekanas, 1983 kartu aptarnavo ir Tūbausių Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčią. 1984–93 buvo Telšių vyskupijos ir prelatūros konsultorius. 1984 Kadagynuose (Kretingos rajonas) įkūrė varpų liejyklą.

1988 paskirtas dar nesugrąžintos tikintiesiems Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčios klebonu ir dekanu. Jo rūpesčiu atstatytas bažnyčios bokštas, restauruotas bažnyčios vidus. 1989 klebono teisėmis dar aptarnavo Plikių, 1990 ir Nidos bei Juodkrantės parapijas.

1990 paskirtas Klaipėdos miesto Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios klebonu; išrūpino sklypą naujai Šv. Juozapo Darbininko bažnyčiai, rūpinosi jos statyba. Jo pastangomis gautas sklypas jėzuitų vienuolynui Klaipėdoje statyti.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką