Bronislovas Genzelis

Bronislovas Genzelis

Genzẽlis Bronislovas 1934 02 16Aukštadvaris (Trakų apskr.), lietuvių filosofas, politikos veikėjas. Kovo 11 Akto signataras. Habil.dr. (hum. m.; filos. m. dr. 1973).

Išsilavinimas ir veikla

1959 baigė Maskvos universitetą. 1958–89 SSKP, 1989–90 savarankiškos Lietuvos komunistų partijos (ir jos centro komiteto biuro) narys, nuo 1990 Lietuvos demokratinės darbo partijos narys, nuo 1996 Lietuvos socialdemokratų partijos (ir tarybos) narys. 1964–92 dėstė Vilniaus universitete; profesorius (1976). Sąjūdžio iniciatyvinės grupės (1988), 1988–90 Sąjūdžio Seimo tarybos narys. 1989–90 SSRS liaudies deputatas ir SSRS Aukščiausiosios Tarybos narys. Lietuvos komunistų partijos atskyrimo nuo SSKP Koordinacinės tarybos pirmininkas (1989). 1990–92 Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos / Atkuriamojo Seimo deputatas, Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimo komisijos (1991–92) narys. 1992–96 Lietuvos Respublikos Seimo narys, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas. 1995–97 Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas. Nuo 1997 dėstė Vytauto Didžiojo universitete.

Moksliniai tyrimai

Mokslinių tyrimų kryptys – Lietuvos filosofijos, kultūros istorija, jos sąveika su lenkų, rusų, vokiečių, latvių, čekų, ukrainiečių kultūromis.

Svarbiausi veikalai

Parašė veikalus Švietėjai ir jų idėjos Lietuvoje (1972), Esė apie mąstytojus (1986), Renesanso filosofijos metmenys (1988), Kultūrų sąveika (1989), Pasakojimai apie Lietuvos mąstytojus (1994), Senovės filosofija (1995), Lietuvos filosofijos istorijos bruožai (1997), Istorija ir mes (1998), Sąjūdis: Priešistorė ir istorija (1999), Lietuvos kultūros istorijos metmenys (2001), Jokūbas Minkevičius (2003), Socialinės ir politinės minties raida Lietuvoje: Būti ar nebūti Lietuvai?, Kelias į 1918 metų Vasario 16-ąją (abu 2005), Be dogmos: Lietuvos politikos vingrybės, Imperijai griūvant: Žmonės, įvykiai, procesai (abu 2006), Lietuvos valstybingumo atkūrimas (The restitution of Lithuania’s statehood 2007), Užverstas puslapis (2009), Tautinės savimonės išlikimas ir brendimas Lietuvos okupacijos sąlygomis (2012), Politikos laisvamanio užrašai: sovietmetis, Sąjūdis, nūdiena (2016).

Filosofijos istorijos chrestomatijos (6 kn. 1974–87) sudarytojas.

Apdovanojimai

Lietuvos mokslo premija (2008).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką