Bronislovas Genzelis

Genzẽlis Bronislovas 1934 02 16Aukštadvaris (Trakų apskr.) 2023 12 18Vilnius, lietuvių filosofas, politikos veikėjas. Kovo 11 Akto signataras. Habil.dr. (hum. m.; filos. m. dr. 1973).

Išsilavinimas ir veikla

1959 baigė Maskvos universitetą. 1959–61 dėstė Šiaulių pedagoginiame institute (nuo 2021 Vilniaus universiteto Šiaulių akademija). 1961–64 Lietuvos Mokslų Akademijos Istorijos instituto aspirantas. 1964–92 dėstė Vilniaus universitete; profesorius (1976). Nuo 1997 dėstė Vytauto Didžiojo universitete.

1958–89 SSKP, 1989–90 savarankiškos Lietuvos komunistų partijos (ir jos centro komiteto biuro) narys, nuo 1990 Lietuvos demokratinės darbo partijos narys, nuo 1996 Lietuvos socialdemokratų partijos (ir tarybos) narys. Sąjūdžio iniciatyvinės grupės (1988), 1988–90 Sąjūdžio Seimo tarybos narys. 1989–90 SSRS liaudies deputatas ir SSRS Aukščiausiosios Tarybos narys. Lietuvos komunistų partijos atskyrimo nuo SSKP Koordinacinės tarybos pirmininkas (1989). 1990–92 Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos / Atkuriamojo Seimo deputatas, Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimo komisijos (1991–92) narys. 1992–96 Lietuvos Respublikos Seimo narys, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas. 1995–97 Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas.

Bronislovas Genzelis

Moksliniai tyrimai

Mokslinių tyrimų kryptys – Lietuvos filosofijos, kultūros istorija, jos sąveika su lenkų, rusų, vokiečių, latvių, čekų, ukrainiečių kultūromis.

Svarbiausi veikalai

Parašė veikalus Švietėjai ir jų idėjos Lietuvoje (1972), Esė apie mąstytojus (1986), Renesanso filosofijos metmenys (1988), Kultūrų sąveika (1989), Pasakojimai apie Lietuvos mąstytojus (1994), Senovės filosofija (1995), Lietuvos filosofijos istorijos bruožai (1997), Istorija ir mes (1998), Sąjūdis: Priešistorė ir istorija (1999), Lietuvos kultūros istorijos metmenys (2001), Jokūbas Minkevičius (2003), Socialinės ir politinės minties raida Lietuvoje: Būti ar nebūti Lietuvai? (2005), Kelias į 1918 metų Vasario 16-ąją (2005), Be dogmos: Lietuvos politikos vingrybės (2006), Imperijai griūvant: Žmonės, įvykiai, procesai (2006), Lietuvos valstybingumo atkūrimas (The restitution of Lithuania’s statehood 2007), Užverstas puslapis (2009), Tautinės savimonės išlikimas ir brendimas Lietuvos okupacijos sąlygomis (2012), Politikos laisvamanio užrašai: sovietmetis, Sąjūdis, nūdiena (2016).

Filosofijos istorijos chrestomatijos (6 kn. 1974–87) sudarytojas.

Apdovanojimai

Lietuvos Nepriklausomybės medalis (2000). Gedimino ordino Komandoro kryžius (2008). Lietuvos mokslo premija (2008).

Bronislovas Genzelis

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką