Kuzmckas Bronislovas, tikrieji vardai Bronislavas Juozas 1935 11 10Juodraistis (Šilavoto vlsč., Marijampolės apskr.) 2023 11 06Vilnius, lietuvių filosofas, politinis veikėjas. A. Kuzmickaitės tėvas. Kovo 11 Akto signataras. Habil. dr. (hum. m.; filos. dr. 1984).

Išsilavinimas ir veikla

1960 baigė Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultetą. 1966–73 dėstė filosofiją Vilniaus inžineriniame statybos institute; profesorius (1987). 1973–90 ir 1992–96 dirbo Filosofijos ir sociologijos institute (Kultūros, filosofijos ir meno institutas), 1985–90 Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus vedėjas. Nuo 2000 dėstė Mykolo Romerio universitete (iki 2004 Lietuvos teisės universitetas), 2000–10 Filosofijos katedros vedėjas.

Visuomeninė ir kita veikla

1988–90 Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Sąjūdžio Seimo tarybos narys. 1989–90 savarankiškos Lietuvos komunistų partijos centro komiteto narys. 1990–92 Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos / Atkuriamojo Seimo deputatas, pirmininko pavaduotojas. 1996–2000 Lietuvos Respublikos Seimo narys, Seimo delegacijų Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje ir Vakarų Europos Sąjungos Asamblėjoje vadovas. 1989–93 Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas. 1994–2002 žurnalo Revue Baltique redaktorius.

Bronislovas Kuzmickas

Tyrimų sritys

Mokslinių tyrimų sritys: religijos filosofija, katalikiškosios filosofijos istorija, tautinė savimonė, etika.

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Žmogus ir jo idealai (1975), Modernizmas šiuolaikinėje katalikybėje, Šiuolaikinė katalikiškoji filosofija (abu 1976), Katalikiškojo modernizmo filosofinės koncepcijos (1982, rusų kalba), Laimė (1983), Tautos kultūros savimonė (1989), Šiuolaikinė lietuvių tautinė savimonė (1996, su L. Astra), Laimė, asmenybė, vertybės (2001), Katalikiškoji filosofija: XIX ir XX amžiai (2003), Išsivadavimas: Užsienio politikos epizodai 1988–1991 (2006), Tautos tapatumo savimonė: Lietuvių savimonės bruožai (2007), Kelias į Nepriklausomybę: Lietuvos Sąjūdis 1988–1991 (2010), Leonarda. Tragiškas gyvenimo džiaugsmas (su kitais, 2010), Iracionalumas ir mokslinio pažinimo ribos (su kitais, 2011), Individo tapatumas (su kitais, 2012), Filosofijos istorijos apybraižos (2012), Vertybės kultūrų kontekstuose (2013), Metai ir mintys (2015), Virsmai, supratimai, vertinimai (2015), Filosofijos istorijos metmenys (2018), Tarp kaimynų ir pasaulyje (2018), Praėjęs laikas nedingsta (2020), Vingiuotas tautos kelias (2021).

Sudarė antologijas Grožio kontūrai (1980), Gėrio kontūrai (1989), Religijų istorijos antologija (d. 1 2000); Filosofijos istorijos chrestomatijos (6 kn. 1974–87) vienas sudarytojų.

Apdovanojimai

Gedimino ordino Komandoro didysis kryžius (2000). Estijos Marijos žemės kryžiaus 4 laipsnio ordinas (2013).

782

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką