Martiñkus Bronislovas 1933 09 16Jerubiškiai (Jurbarko valsčius) 2020 07 22Kaunas, lietuvių inžinierius, ekonomistas, vadybos teoretikas. Rašytojo V. Martinkaus brolis. Daktaras (technologijos mokslai; technikos mokslų kandidatas 1966).

Išsilavinimas ir darbinė veikla

Bronislovas Martinkus

1958 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1958–1967 dirbo Kauno baldų kombinate, 1963–1967 direktorius. 1967–2006 dėstė Kauno politechnikos institute (nuo 1990 Kauno technologijos universitetas), 1979–1988 Mokslinio tyrimo sektoriaus Politechnika viršininkas, 1988–1992 Inžinerinės ekonomikos fakulteto dekanas, 1992–1998 Gamybos vadybos katedros vedėjas; profesorius (1988). 1995–2007 Lietuvos universitetų kviestinis profesorius.

Mokslinė veikla

Tarptautinės informatikos akademijos narys (1999). Nuo 1993 Tarptautinės ekonomistų asociacijos Ekspertų tarybos narys, nuo 2007 Tarptautinio biografijų centro ekonomikos ir vadybos ekspertas. 1990–2013 mokslinių darbų leidinio Inžinerinė ekonomika vyriausiasis redaktorius. Mokslinių darbų pagrindinės sritys: įmonių ekonomika, vadybos efektyvumo didinimo problemos. Paskelbė daugiau kaip 230 mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio šalių moksliniuose leidiniuose.

Knygos

Svarbiausi veikalai: Taupiai ir racionaliai naudokime materialinius išteklius, Pramonės intensyvinimo ekonomika (abu 1987), Darbo ištekliai ir jų naudojimas, Ekonomikos ir vadybos studijų raida Kauno technologijos universitete (abu 1998), Vadyba. Specialistų rengimo kiekybinis ir kokybinis aspektai (su kitais, 2002), Lietuvos gyventojų užimtumo ekonominiai aspektai (su Daiva Beržinskiene, 2005).

Vadovėliai aukštosioms mokykloms: Mašinų gamybos ekonomika (1983), Ekonomikos pagrindai (su Vytautu Žilinsku, 1997 32008), Pramonės įmonių vadyba (su kitais, 1996 22000), Verslininkystė (1999), Verslo vadyba (su Kaziu Lukaševičiumi, 2001), Darbo išteklių ekonomika ir valdymas (su kitais, 2002 22006), Įmonės ekonomika (su kitais, 2002), Darbo procesų valdymas (2003), Vadybos pagrindai (su kitais, 2010). Metodinė priemonė Verslo organizavimas (su Skaidre Žičkiene, 2006).

Mokomosios priemonės: Gamybos ekonomika (su kitais, 1993), Pinigai. Vertybiniai popieriai. Bankai (su Vytautu Žilinsku, 1996), Verslo vadybos pradmenys (su kitais, 2004). Aiškinamojo įmonės vadybos terminų žodyno (2000) atsakingasis redaktorius.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką