Brazáuskas Bronius (slap. Sakalas) 1914Bartninkai (Pilviškių vlsč.) 1946 06 12Agurkiškė (Lukšių vlsč.), vienas antisovietinių partizanų Suvalkijoje vadų.

1945 09–11 Tauro apygardos Stirnos rinktinės būrio vadas. 1945 11 20 paskirtas rinktinės Sakalų kuopos vadu. 1946 02 01 Stirnos rinktinę pavadinus Žalgirio rinktine tapo dar ir jos štabo viršininku. 1946 06 05 vadovavo sėkmingoms Griešių kautynėms Kazlų Rūdos miškuose (žuvo 22 NKVD kareiviai). 06 12 B. Brazauskas, lydėdamas Tauro apygardos vadą Z. Drungą (slapyvardis Mykolas Jonas) į susitikimą su Žemaitijos partizanų vadais, žuvo kartu su apygardos vadu, 54 kuopos vadu V. Puišiu (slapyvardis Meška) ir jos 4 kovotojais. B. Brazausko garbei ši kuopa buvo pavadinta Sakalo vardu.

Bronius Brazauskas

Partizanų juostelės Už uolumą ir Už narsumą (po mirties), Laisvės kovos 3 laipsnio kryžius (po mirties).

Sakalas; -Bronius Brazauskas

2921

1248

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką