Dundùlis Bronius 1909 11 26Gyvakarai (Kupiškio vlsč.) 2000 09 01Vilnius, lietuvių istorikas. I. Šenavičienės tėvas. Habil. dr. (ist. m. dr. 1940, 1967).

Išsilavinimas, veikla, publikacijos

1933 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos‑filosofijos fakultetą. 1933–40 tobulinosi Sorbonoje. Paryžiuje 1940 išleido knygą Napoleonas ir Lietuva 1812 (Napoléon et la Lituanie en 1812) ir jos pagrindu apgynė daktaro disertaciją; Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakulteto taryba 1944 12 15 patvirtino daktaro laipsnį, tačiau aukštesni sovietinės valdžios pareigūnai pasiūlė rengti disertaciją pagal marksistinę metodologiją ir iš naujo ginti; B. Dundulis atsisakė ir parašė dvi disertacijas kitomis temomis – kandidato (apginta 1955) apie 15 a. Lietuvos kovą dėl vakarinių ir pietvakarinių žemių (knyga Lietuvių kova dėl Žemaitijos ir Užnemunės XV amžiuje 1960) ir daktaro – apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės santykius su Lenkija (knyga Lietuvos kova dėl valstybinio savarankiškumo 15 amž. 1968).

Bronius Dundulis

1941–92 (su pertrauka) dėstė Vilniaus universitete (iki 1947 ir Vilniaus pedagoginiame institute), 1946–61 Visuotinės istorijos katedros vedėjas; profesorius (1969). 1988 atkurtos Lietuvos istorijos draugijos pirmininkas (1988–91).

B. Dundulis sovietinės cenzūros sąlygomis tyrė svarbias 15–18 a. Lietuvos politinės istorijos temas, panaudojo gausius šaltinius, užsienio literatūrą ir padarė didelį poveikį lietuvių istoriografijai bei tautinio sąmoningumo ugdymui.

Kitos publikacijos

Kitos svarbiausios knygos (parašė 12): Lietuvos užsienio politika XVI a. (1971), Lietuva Napoleono agresijos metais (1807–1812) (1981), Normanai ir baltų kraštai (IX–XI a.) (1982), Lietuvos kovos dėl Baltijos jūros (1985), Lietuva Europos politikoje. 1795–1815 (1998).

Apdovanojimai

Gedimino ordino Komandoro kryžius (1998). Prancūzijos 3 laipsnio Ordinas Už nuopelnus (2000; vienas pirmųjų lietuvių, apdovanotų šiuo ordinu).

-Bronius Dundulis

L: I. Poškevičienė Bronius Dundulis: Bibliografija Vilnius 1979.

415

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką