Kalýtis Bronius (partizano slap. Siaubas, Liutauras, sovietinio saugumo agento – Serapinas, Ramojus; tapęs agentu pavardę pakeitė į Viater) 1924Kauliniškis (Vyžuonų vlsč.) apie 2017?, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas. Vėliau LSSR Valstybės saugumo ministerijos agentas.

1945 pradžioje tapo partizanu. Nuo 1946 Kęstučio kuopos vadas, Liūto rinktinės vado pavaduotojas, Vytauto apygardos štabo narys. 1949 03 paskirtas tos apygardos ir Šiaurės rytų Lietuvos srities vadu. 1951 12 20 dėl išdavystės sovietinio saugumo suimtas. Papasakojo apie partizaninius būrius, nurodė jų bunkerius, išdavė daug ryšininkų ir talkininkų. Remdamasi jo žiniomis saugumiečiai nukovė 6 partizanus, 1 suėmė, t. p. suėmė legaliai gyvenančius Beržo rezervinio būrio 3 narius.

Suėmusi arba sunaikinusi Vytauto apygardos ir Šiaurės rytų Lietuvos srities vadus, LSSR Valstybės saugumo ministerijos vadovybė ėmė kurti tariamus partizanų apygardos ir srities štabus, vadovaujamus B. Kalyčio; siekta sunaikinti kovotojus. 1952 07 B. Kalytis užverbuotas saugumo agentu. Jis vadovavo agentūrinei grupei, kuri veikė Molėtų, Švenčionėlių ir Utenos rajonuose. Šimonių girioje buvo suimta partizanų Žalgirio grupė, agentų grupė girioje suėmė ir sušaudė Mokytojo, Tigro ir Kirvio būrių 10 kovotojų. Iki 1953 05 B. Kalyčio pastangomis buvo suimta ir nužudyta apie 35 partizanai. Lietuvos Respublikos Vilniaus apygardos teismo 2002 06 04 nutartimi pripažinta, kad B. Kalytis bendrininkavo vykdant genocidą; dėl psichikos ligos bausmė nebuvo skirta.

L: M. Pocius MVD–MGB specialiosios grupės Lietuvoje (1945–1959). Agentų smogikų grupės 1950–1953 m. / Genocidas ir rezistencija nr. 1 1997.

Siaubas; Liutauras; Serapinas; Ramojus; -Bronius Kalytis

625

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką