Bronius Karbočius

Karbõčius Bronius (slap. Bitė, Algimantas) 1922 01 14Kutiškiai (Dotnuvos vlsč.) 1953 01 26Šilagalys (prie Panevėžio), Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas. Pulkininkas (1999, po mirties). Karys savanoris (1998, po mirties).

Veikla

1944 sovietinio saugumo buvo suimtas, iš Josvainių areštinės pabėgo pas partizanus. 1946 sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė B. Karbočiaus tėvus. B. Karbočiaus 1946 suorganizuotas ir vadovaujamas partizanų būrys (veikė Kėdainių ir Surviliškio valsčiuose) 1947 pradžioje puolė Kėdainių areštinę ir išlaisvino kalinius. Nuo 1949 buvo Vyčio apygardos 4 rajono vadas. Kelis kartus (1945 01 25 Peiksvos kaime ir 1951 07 02 Socių miške) buvo patekęs į saugumiečių pasalą.

Bronius Karbočius

Kautynėse žuvus keliems B. Karbočiaus vadovaujamiems kovotojams, jis 1951 vienas pasitraukė į Panevėžio miškus. Pagarsėjo kaip bunkerių specialistas. Nuo 1951 09 buvo Vyčio apygardos vadas, nuo 1952 Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos ir Šiaurės rytų Lietuvos srities štabo narys. Žuvo verždamasis iš apsupties.

Apdovanojimai

Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius (1999, po mirties).

Bitė; Algimantas; -Bronius Karbočius

1443

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką