Kelbáuskas Bronius 1904 12 25Liepoja 1975 06 09Vilnius, pirmasis profesionalus lietuvių baleto artistas ir pirmasis baletmeisteris. 1919–22 lankė baleto studiją Charkove, 1922–25 – O. Dubeneckienės baleto studiją Kaune. Stažavo baleto studijose Paryžiuje pas M. M. Kšesinskają (1934) ir Londone pas N. Legatą (1935). 1922–25 šoko Valstybės operos spektakliuose, 1925–44 Valstybės teatro (nuo 1940 veikė įvairiais pavadinimais), 1944–75 Lietuvos operos ir baleto teatro baleto trupės solistas ir baletmeisteris. 1935 su lietuvių baleto trupe gastroliavo Monte Carlo ir Londone. Po gastrolių Londone 1935 šoko R. Blumo trupėje Ballet russe (su ja lankėsi įvairiuose Europos ir Afrikos miestuose). 1937–40 Valstybės teatro baleto studijos pedagogas ir vadovas.

Bronius Kelbauskas

B. Kelbauskas (su V. Nemčinova centre) repetuoja P. Čaikovskio baletą Gulbių ežeras (kairėje – repetitorius N. Zverevas)

B. Kelbauskas. Arlekino vaidmuo R. Drigo baleto Arlekinada spektaklyje

Jo sukurtiems vaidmenims būdinga klasikinė šokio forma, elegancija (Francas – L. Delibes’o Kopelija, Zygfrydas – P. Čaikovskio Gulbių ežeras, Poetas – Šopeniana, pagal F. Chopino, A. Glazunovo muziką, Dezirė – Miegančioji gražuolė, Albertas – A. Ch. Adamo Žizel), temperamentas (Poloviečių vadas A. Borodino operoje Kunigaikštis Igoris, Bazilis – L. Minkaus Don Kichotas), šokio plastika (Chanas Girėjus – B. Asafjevo Bachčisarajaus fontanas, Antanas, Veblevskis – J. Pakalnio Sužadėtinė).

B. Kelbausko kaip choreografo talentas atsiskleidė kuriant siužetinius baletus; svarbiausi: Šecherazada (1937, 1959, pagal N. Rimskio‑Korsakovo muziką), B. Asafjevo Bachčisarajaus fontanas (1938), R. Gliero Raudonoji aguona (1940), J. Pakalnio Sužadėtinė (1943; pirmasis daugiaveiksmis lietuviškas baletas), J. Gruodžio Jūratė ir Kastytis (1965). Pastatė televizijos baletų (Pavasaris ir mados, Žvejo nuotykis 1970), sukūrė kompozicijų lietuviško cirko pasirodymams. Žymiausi mokiniai: T. Sventickaitė, G. Sabaliauskaitė, V. Grivickas, H. Kunavičius, H. Banys, Č. Žebrauskas.

B. Kelbauskas. J. Pakalnio baleto Sužadėtinė spektaklio scena (1943, dailininkas V. Andriušis)

B. Kelbauskas. J. Pakalnio baleto Sužadėtinė spektaklio scena (1955)

B. Kelbauskas. Baleto spektaklio Šecherazada scena (1959, pagal N. Rimskio‑Korsakovo muziką, dailininkė R. Songailaitė, © LATGA, 2020)

57

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką