Liesỹs Bronius (slap. Kaukas, Naktis, Dainius, Ėglis) 1922 04 16Ramygala 1949 08 13Užpelkių miškas (Grinkiškio vlsč., Radviliškio apskr.), Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas. Partizano A. Liesio brolis. Partizanų kapitonas (1949). Majoras (1998, po mirties). Laisvės kovos karžygys (1949, po mirties), Karys savanoris (1997, po mirties).

Veikla

Vytauto Didžiojo universitete studijavo žurnalistiką. 1941 06 14 tėvai buvo ištremti į Sibirą. Per nacių okupaciją (1941–44) priklausė Laisvės gynėjų sąjungai. Jos įpareigotas baigė Vokietijos karinės žvalgybos mokyklą Rytų Prūsijoje, 1944 12 21 desantu nuleistas į Padruskalnį (Gudžiūnų vlsč.). Nuo 1945 pradžios buvo Jungtinės Kęstučio apygardos (Kęstučio apygarda) Lydžio rinktinės partizanas, vėliau – apygardos štabo narys. 1947 11 apygardos vado J. Žemaičio (slapyvardis Tylius) įpareigotas B. Liesys su P. Bartkumi (slapyvardis Žadgaila) suformavo Prisikėlimo apygardą, 1948 07 27 paskirtas jos štabo viršininku.

Bronius Liesys

Redagavo partizanų laikraštį Prisikėlimo ugnis. Ėglio slapyvardžiu rašė eilėraščius (spausdinti partizanų leistame rinkinyje Kovos keliu žengiant). 1949 02 dalyvavo Lietuvos partizanų vadų suvažiavime Mėnaičiuose. Nuo 1949 02 18 buvo suvažiavime įkurto Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos prezidiumo narys, šio sąjūdžio Visuomeninės dalies tautinio skyriaus viršininkas. Žuvo su keturiais Prisikėlimo apygardos štabo nariais (P. Bartkumi, V. J. Šniuoliu ir kitais) per kautynes su vidaus kriuomenės daliniu. Palaikai išniekinti prie Radviliškio, vėliau buvo užkasti, 1991 palaidoti Radviliškio kapinėse.

Literatūrinis palikimas

Po B. Liesio mirties 1950 partizanai parengė jo, P. Bartkaus ir V. J. Šniuolio poezijos rinkinį Jų akis bučiavo gintarinė žemė (platintas mašinraščio nuorašais).

Apdovanojimai

Vyčio Kryžiaus ordino Didysis kryžius (1998, po mirties).

Kaukas; Naktis; Dainius; Ėglis; -Bronius Liesys

2737

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką