Makáuskas Bronius 1950 11 20Sankūrai (Seinų vlsč.), lietuvių istorikas, Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas. Dr. (hum. m., 1980). Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys (1985).

Išsilavinimas ir veikla

1968 baigė lietuvišką gimnaziją Punske, 1974 – Gdansko universitetą. 1975–79 dirbo ir nuo 1987 dirba Lenkijos mokslų akademijos Istorijos instituto 19–20 a. Vidurio ir Rytų Europos sektoriuje. 1980–86 dirbo Lenkijos mokslų akademijos Socialistinių šalių institute. Nuo 2000 Varšuvos universitete dėsto Baltijos šalių 1918–91 istoriją. Stažavo Lietuvoje, Italijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Nuo 1970 dalyvauja Lenkijos lietuvių visuomeniniame gyvenime. 1980–90 Lenkijos lietuvių visuomeninės kultūrinės draugijos centro valdybos vicepirmininkas, 1993–96 Lenkijos Lietuvių bendruomenės tarybos pirmininkas, nuo 1996 valdybos vicepirmininkas. 2000–06 Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos vicepirmininkas.

Tyrimų sritys ir publikacijos

Tiria Baltijos valstybių naujausiųjų laikų istoriją, lietuvių ir lenkų santykius, tautinių mažumų padėtį Lenkijoje, ginkluotą lietuvių tautos pasipriešinimą sovietiniam okupaciniam režimui.

Svarbesni veikalai ir studijos: Lietuviai Lenkijoje 1920–1939 (Litwini w Polsce 1920–1939 1986), Vilnijos lietuviai 1920–1939 metais (1991 22021), Didžiųjų valstybių požiūris į Baltijos valstybes II pasaulinio karo metu (1996), Lietuvos istorija (1997 Varšuvoje, 2000, 2002 32004 papildytas leidimas Kaune), Iš lietuvių mažumos Lenkijoje istorijos: Lietuvių iškeldinimas iš Suvalkų krašto pagal SSRS–Vokietijos 1941 m. sausio 10 sutartį (Z dziejów litewskiej mniejszości w Polsce: Wysedlenie Litwinów z Suwalszczyzny na podstawie umowy sowiecko‑niemieckiej z 10 stycznia 1941 roku 1998), Antanas Baranauskas – nesuprastas intelektualas ir vyskupas (Antanas Baranauskas nie zrozumiany intelektualista i biskup (2003), Baltijos kraštai 1934–1944 lūžio metais (Kraje bałtyckie w latach przełomu 1934–1944, su P. Łossowskiu, 2005), Lietuvos istorija: nuo viduramžių karalystės iki modernios demokratijos (su Vytautu J. Černiumi, 2018).

Bronius Makauskas

Sudarė M. P. Römerio Dienoraštį: 1918 m. birželio 13‑oji–1919 m. birželio 20‑oji (su R. Mikniu, 2007). Vienas ir su J. Brazausku parengė Lietuvos vidurinių mokyklų mokiniams vadovėlių.

Apdovanojimai

Gedimino ordino Riterio kryžius (2001), Ordino Už nuopelnus Lietuvai Karininko kryžius (2006).

-Bronius Makauskas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką