Maskulinas Bronius 1964 03 13Nairiai (Pasvalio rj.), lietuvių kalbininkas, kultūros veikėjas. Dr. (hum. m., 2000; HP 2007).

Išsilavinimas ir veikla

1990 baigė lietuvių kalbą ir literatūrą Šiaulių pedagoginiame institute. Nuo 2000 dėsto Šiaulių universitete (nuo 2021 Vilniaus universiteto Šiaulių akademija); profesorius (2007). 2005–16 šio universiteto Humanitarinio fakulteto dekanas. Nuo 2011 jungtinės Vytauto Didžiojo universiteto, Šiaulių universiteto, Klaipėdos universiteto ir Lietuvių kalbos instituto filologijos krypties doktorantūros komiteto narys (2016–21 pirmininkas). Stažavo, skaitė paskaitas Daugpilio, Latvijos, Liepojos, Stokholmo, Matejaus Belo (Banska Bystrica), Prof. Asseno Zlatarovo (Bourgas), Mikalojaus Koperniko (Torunė) universitetuose, Nacionaliniame rytų kalbų ir kultūrų institute (INALCO; Paryžius).

Bronius Maskuliūnas

Nuo 2001 žurnalo Archivum Lithuanicum redaktorių kolegijos narys, 2006–21 tęstinio mokslo darbų leidinio Acta humanitarica universitatis Saulensis vyriausiasis redaktorius, 2007–12 Lietuvių kalbos komisijos narys, 2011–15 Lituanistikos plėtros komisijos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės narys, nuo 2013 žurnalo Lietuvių kalba redaktorių kolegijos narys. 2013–16 Lietuvos mokslo tarybos ekspertas.

Nuo 2016 Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorius. 2018 bibliotekoje įsteigė Knygos grafikos centrą, yra Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo tarybos narys (nuo 2016), skatina aktyvią ekslibriso kaip meno rūšies puoselėjimo ir populiarinimo Lietuvoje ir užsienyje veiklą. Nuo 2018 kultūros žurnalo Aušros alėja redaktorius. Nuo 2019 Lietuvos bibliotekų tarybos narys. Nuo 2020 Stasio Šalkauskio premijos komisijos pirmininkas.

Yra vienas iš iniciatorių kuriant, vystant ir įgyvendinant Lietuvos bibliotekų koncepciją Biblioteka visiems, orientuotą į paslaugų negalią turintiems asmenims pritaikomumą bei plėtrą, aktyvesnę šių asmenų kultūrinę, socialinę integraciją.

Moksliniai interesai

Mokslinių interesų sritys – lietuvių rašomosios kalbos istorija, 16–17 a. lietuviškų raštų kalba, sociokultūrinis senosios raštijos kontekstas, tekstologija, semantinių kategorijų tyrinėjimai.

Veikalai

Parašė veikalus Senieji lietuvių raštai I: archajinės posesyvinės formos ir konstrukcijos (2005), Punktai raštų lietuviškų: Lietuvių kalbos istorijos tyrinėjimai (2014), sudarė knygas: Lietuviškos spaudos keliai Šiaurės Lietuvoje. 1864–1904–2004 (su Džiuljeta Maskuliūniene, 2005), Lietuvos ekslibrisui – 500: evoliucija ir šiuolaikinės tendencijos (su Asta Kaktyte, 2018), Spauda ir leidyba lietuvių tautos istorijoje: vardai, idėjos, darbai, įvykiai (2019), Išlaisvinti herojai: sensoriniai skaitymai bibliotekose (2020), Prisiminimų beieškant: terapiniai skaitiniai demencija sergantiesiems (2021).

Inicijavo ir organizavo mokslo knygų serijos Bibliotheca actorum humanitaricorum universitatis Saulensis (2007–19) leidybą.

Lietuvos ir užsienio mokslinėje ir kultūrinėje spaudoje paskelbė per 60 publikacijų.

Apdovanojimai

Ordino Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžius (2021).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką