Petrusẽvičius Bronius 1897 01 12Rinkšeliai (Šiluvos vlsč.) 1938 01 31Maskva, SSRS karo veikėjas. Brigados vadas (1935). Mokėsi Vilniaus mokytojų institute. Per I pasaulinį karą mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. 1916 baigė Vilniaus pėstininkų karo mokyklą Poltavoje (Ukraina), vadovavo batalionui. 1918 perėjo į bolševikų pusę. Buvo brigados štabo operacijų skyriaus viršininkas, štabo viršininko pavaduotojas, viršininkas. 1922 baigęs SSRS kariuomenės akademiją tarnavo Vakarų fronto štabo žvalgybos skyriuje, 1924–25 – SSRS kariuomenės štabo žvalgybos valdyboje, 1925–31 buvo Leningrado karinės apygardos štabo žvalgybos skyriaus viršininkas. 1931–36 šaulių divizijos, šaulių korpuso štabo viršininkas, Užkaukazės karinės apygardos štabo viršininko pavaduotojas. Nuo 1936 mokėsi generalinio štabo akademijoje. 1938 suimtas, apkaltintas dalyvavimu antisovietiniame sąmoksle ir nuteistas mirties bausme. 1929 parašė knygą apie kovinį rengimą Lenkijos kariuomenėje.

2869

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką