Brunjaus gyvéntojai. Brunėjuje apie 66 % gyventojų − malajiečiai. Dar gyvena kinai (apie 10 %), ibanai, dajakai, kelabitai (apie 5 %); yra europiečių, Tailando, Indonezijos, Indijos išeivių. Valstybinė kalba – malajiečių.

Bandar Seri Begavanas

Valstybinė religija – islamas. Apie 67 % gyventojų musulmonai sunitai, apie 13 % budistai, apie 10 % krikščionys (katalikai ir anglikonai priklauso arkivyskupijoms Malaizijoje), apie 10 % išpažįsta tradicines ir kitas religijas.

2018 vyrų buvo 52 %, moterų – 48 %. 22,8 % gyventojų yra iki 15 metų. Gyventojų vidutinis tankis 65,7 žm./km2. Tankiausiai gyvenama pakrantėje ir upių slėniuose. Miesto gyventojų 77,9 %. Gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė 77,5 metų (2018). Apie 1/3 visų dirbančiųjų sudaro užsieniečiai (beveik visi iš Malaizijos ir Filipinų). Bedarbių 6,9 % (2018).

vandens kaimas Kampong Ayer (Brunėjus)

malajiečių šokėjos (Bandar Seri Begavanas, 2017)

https://s.vle.lt/diagramos/72.html

1

*tūkstančiui kūdikių

2

Brunėjus

Brunėjaus gamta

Brunėjaus konstitucinė santvarka

Brunėjaus partijos ir profsąjungos

Brunėjaus ginkluotosios pajėgos

Brunėjaus ūkis

Brunėjaus istorija

Brunėjaus švietimas

Brunėjaus žiniasklaida

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką