Bauer Bruno (Brunas Báueris) 1809 09 06Eisenberg (Tiuringija) 1882 04 15prie Berlyno, vokiečių evangelikų liuteronų teologas, publicistas. G. W. F. Hegelio mokinys. Berlyno (nuo 1834), Bonos (nuo 1839) universitetų teologijos privatdocentas. 1842 dėl radikalios Evangelijų kritikos atimta teisė dėstyti (anot B. Bauerio, Evangelijos atspindi jas rašiusiųjų pažiūras). Neigė Jėzaus Kristaus istoriškumą. Jo veikalas Kristus ir cezariai (Christus und die Cäsaren 1877) davė pradžią K. Marxo ir F. Engelso kurtam marksistiniam socializmui (nors B. Baueris jį ir neigė); taip pat turėjo įtakos F. Nietzsche’i, M. Stirneriui. B. Baueris pasižymėjo antisemitinėmis pažiūromis. Svarbiausi veikalai: Sinoptinių Evangelijų istorijos kritika (Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker 3 t. 1841–42), Paskutinis Hegelio, ateisto ir antikristo, teismas (Die Posaune des jüngsten Gerichts wider Hegel den Atheisten und Antichristen 1841), 18 amžiaus politikos, kultūros ir švietimo istorija (Geschichte der Politik, Kultur und Aufklärung des 18 Jahrhundert 4 t. 1843–45), Orientyras per Bismarcko erą (Zur Orientierung über die Bismarcksche Ära 1880).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką