Brunònas (Bruno), Brunònas Kverfurtiẽtis (Bruno von Querfurt), Bonifãcas (lot. Bonifatius) apie 974Querfurt (Vokietija) 1009 03 09Lietuva, pirmasis Lietuvoje veikęs katalikų misionierius. Kunigas (994; įšventintas Magdeburge ir pakeltas kanauninku). Šventasis, Vilniaus arkivyskupijos globėjas; šventė – kovo 9). Kilęs iš saksų didikų šeimos.

šv. Brunonas (paminklinis akmuo Lietuvos vardui – tūkstantis, pastatytas 2009 Varėnoje, skulptorius O. Golumbiauskas)

Kaip Vokietijos karaliaus Otono III kapelionas dalyvavo jo karūnacijoje imperatoriumi (996). Romoje Prahos vyskupo Adalberto paveiktas 998 įstojo į benediktinų ordiną, pasivadino Bonifacu. 1001 Ravennoje (Šiaurės Italija) Otonas III, siekęs platinti krikščionybę slavų kraštuose, aptarinėjo su Brunonu ir šv. Romualdu vadinamosios Romos imperijos atnaujinimo planus – kaip apie Šventosios Romos imperiją suburti neseniai apkrikštytas šalis, sukurti jų politinę sistemą. Tolesnių misijų atrama buvo pasirinkta Lenkija. 1001 atvykęs į ją Brunonas įgijo karaliaus Boleslovo I Narsiojo paramą. 1004 Merseburge (Vokietija) Magdeburgo arkivyskupo Taginono įšventintas misijų arkivyskupu.

11 a. pradžioje parašė šv. Adalberto, kurio darbo tęsėju save laikė, biografiją. 1008 lankėsi Rusioje, kur sužinojo apie Vakarų Europai nežinomą Lietuvą. 1008 antroje pusėje vėl atvyko į Lenkiją, kad galėtų pradėti misijas Prūsoje. 1008–09 sandūroje kaip misionierius atvykęs į Prūsą išsiaiškino, kokios yra baltų gentys. Po to atkeliavęs į kažkurią Lietuvos sritį įtikino lietuvių genties vadą Netimerą ir jo kariauną krikštytis. Kai šis išvyko, jo brolis Zebedenas (Žebedys?), atsižvelgdamas į pagonių priešiškumą, Brunoną nužudė. Jo žūtis aprašyta Kvedlinburgo analuose; ta proga pirmąkart istoriniuose šaltiniuose 1009 paminėta Lietuvos vardas.

P: 1009 metai: šv. Brunono Kverfurtiečio misija = A. D. 1009: missio s. Brunonis Querfordensis / sudarė, šaltiniotyrinius paaiškinimus ir bibliografiją parengė I. Leonavičiūtė Vilnius 2006; Scriptores rerum prussicarum Bd. 1 Leipzig 1861. L: I. Leonavičiūtė Tūkstantmečio detektyvas: šv. Brunonas ir 1009-ieji Vilnius 2016; V. Gidžiūnas Šv. Benedikto regulos vienuoliai Lietuvoje Roma 1985; D. H. G. Voigt Brun von Querfurt. Mönch, Eremit, Erzbischof der Heiden und Märtyrer Stuttgart 1907; R. Wenskus Studien zur historisch‑politischen Gedankenwelt Bruns von Querfurt Münster–Köln 1956.

683

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką